Adidas lahko omogoča pozitivno razmišljanje vsem uporabnikom .

Pozitivno razmišljanje Adidas obogati. Vsakdo želi, da je Adidas pozitivna izkušnja. To je posebej pomembno v primeru, ko je Adidas predvidena aktivnost tudi v prihodnosti. V vsakem primeru je Adidas osebna izkušnja. To pomeni, da Adidas izkušnja posameznika ni enaka izkušnji druge osebe. Vsaka Adidas izkušnja je zgodba zase. Zato je pomembno, da prepoznamo njene posebnosti in značilnosti. Značilnosti in posebnosti so lahko bolj ali manj enake splošno znanim značilnostim in posebnostim. Lahko pa so od splošno znanih značilnosti in posebnosti drugačne. Nekatere splošno znane značilnosti in posebnosti so znane pri praktično vseh. Zato lahko tudi sami računamo, da bo to del naše izkušnje. Hkrati pa so možne tudi posebnosti. Kakšna je možnost posebnosti, lahko opazimo na reprezentativnih vzorcih. Reprezentativni vzorci se lahko pridobijo preko različnih virov. Pomembno je, da so tej viri znanstveno potrjeni. Kar pomeni, da so vzorci znanstveno potrjeni, kot enaki ali podobni. Preko njih lahko zase pridobimo pomembne informacije. Tako lahko svoje aktivnosti predvidimo, skladno z njihovimi informacijami. Učinki bodo podobi, zato lahko aktivnosti, katere so potrebne zanje ustrezno prilagodimo. Seveda pa je vsaka aktivnost tudi šola za življenje. V življenju se vedno učimo. Kar je velikokrat v nasprotju z vse prisotnim otroškim razmišljanjem, da je z odhodom iz šolskih klopi pozabljeno učenje. vsak dan se naučimo kaj novega. Dobrodošlo pri tem je, da se želimo učiti vsak dan kaj novega. To je pri nekaterih osebah težko doumljivo, vendar je priložnosti več kod dovolj, hkrati pa so učinki učenja vedno dobrodošli in koristni. Težava, ki pri takemu učenju nastopi je neznanje in ne vedenje. Ljudje se zaradi tega nočemo odločiti za korak, ki pomeni učenje in pridobivanje izkušenj. Športna oprema je danes del garderobe vsakega sodobnega človeka.

Adidas je tradicionalno dobra izkušnja tako profesionalcev, kot tudi številnih rekreativcev.