vzajemna logo

Ali je res nujno imeti sklenjeno prostovoljno zavarovanje? (2/3)

Huda finančna situacija, v kateri se je znašlo mnogo ljudi, predstavlja razlog, da se nekateri odločajo, da bi prostovoljno zavarovanje postavili na stranski tir in bi zanj prenehali plačevati mesečne premije. Običajno se v ozadju skriva premislek posameznikov, ki v preteklosti niso koristili mnogo javnih zdravstvenih storitev, ker so imeli pač to srečo, da so bili zdravi, pa tudi drugih nesreč niso doživeli. Vsaj takšnih ne, ki bi zahtevali zdravniško oskrbo. Zato se jim zdi, da je prostovoljno zavarovanje odvečen strošek, ki ga plačujejo vsak mesec, vendar pa iz tega naslova nimajo nobenih neposrednih koristi. Vprašanje pa je, če je takšno razmišljanje upravičeno, oziroma ali lahko res na podlagi takšnega premisleka sprejmemo sklep, da je prostovoljno zavarovanje nepotrebno.

Najprej se ozrimo na besedico zavarovanje. Človek lahko sklene zavarovanje za različne stvari v življenju. Lahko sebe in svoje bližnje ter otroke zavaruje za primere nezgod, lahko zavaruje svojo nepremičnino pred naravnimi nesrečami, vlomi in podobno. Skleniti zavarovanje ne pomeni, da je oseba prepričana, da se bo zgodil škodni dogodek, ampak da ne želi tvegati finančnega ali socialnega zloma, v primeru, da se. Prav tako tudi prostovoljno zavarovanje v očeh posameznika, ki je mlad in zdrav, lahko danes predstavlja odvečni strošek, vendar lahko že jutri nastopi nesreča in potreboval bo zdravniško oskrbo in storitve ali pa pripomočke, ki jih obvezno zavarovanje ne krije. V takem primeru bo moral plačati delež iz lastnih virov. V primeru, da je bilo prostovoljno zavarovanje sklenjeno, pa mu ne bi bilo potrebno doplačati niti evra.

 

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da večina zdravstvenih storitev finančno ni krita v celoti iz obveznega zavarovanje in prav zato je prostovoljno zavarovanje tako pomembno. Zdravila, zdravstveni pripomočki, specialistični posegi, ambulantni prevozi, prebivanje v bolnišnici itn. zahtevajo doplačila, ki jih mora pacient plačati sam ali pa zanje poskrbi sklenjeno prostovoljno zavarovanje.

 

Več si preberite tukaj.