Anksioznost predstavlja izziv, ki pomeni, da spremljajoče težave lahko premagamo preko številnih informacij.

Človek anksioznost doživlja od primera do primera različno. Osebne lastnosti so lahko posebne ter se tako bistveno razlikujejo od povprečja. Za anksioznost je to znano. Na prvi pogled si mnogi za osebe ne bi mogli predstavljati, da je njihova izkušnja anksioznost. Delno je za to kriva sama narava lastnosti, katere povzroča anksioznost. Danes je zavedanje vsega kar ima in prinaša anksioznost zelo pomembno. Živimo v času, ki je hiter, spremembe se dogajajo v kratkem času, človek velikokrat ni dorasel obremenitvam. Posledica tega je, da podleže negativnim posledicam obremenitve. Verjetno največja težava današnjega časa je v tem, da namesto opustitve aktivnosti, ki ji nismo dorasli, vztrajamo, ker mislimo, da je to rešitev. Vendar v kasnejših obdobjih spoznamo, da imamo zaradi vztrajanja več negativnih koristi, kot pozitivnih. Veliko krivde pri tem ima naša naravnanost na okolje v katerem živimo. Tako kot je oblikovano okolje, tako želimo tudi sami biti del njega. Kar pa ima lahko negativne posledice. Bolje bi se bilo zavedati svojih osebnih posebnosti. Namesto vztrajanja v aktivnosti, ki prinaša negativne posledice, se lahko odločimo za alternative. Na prvi pogled alternative veliko osebam niso znane prav zaradi vztrajanja. Mnogokrat bi bilo bolje, da se že ko prvič spoznamo, da bomo aktivnost slabše obvladali, soočimo s tem dejstvom, ter poiščemo alternative oziroma druge aktivnosti, pri katerih smo lahko bistveno bolj uspešnih. Možnosti je veliko. Ker je splošna naravnanost na točno določene aktivnosti, obstaja možnost neizkoriščenosti alternativnih. Na področju neizkoriščenih aktivnosti je manj konkurence, kar med drugim pomeni manj soočenja z negativnimi posledicami. Med drugim to pomeni, da smo bolj uspešni, saj našo uspešnost ne ovirajo razni negativni vplivi iz okolice.

Anksioznost je težava veliko oseb, hkrati pa je to tudi veliko število pozitivnih izkušenj, katere lahko koristijo številnim ljudem.