Avstrija je dežela smučanja .

Avstrija je alpska država . Večina ozemlja sega na območje Alp. Kar pomeni naravno danost in hkrati motivacijo. Prebivalci tega območja so se s snegom ubadali od najstarejših časov do danes. Razvoj je podoben vsem deželam na območju Alp. Smučanje je bilo razvito že v zelo zgodnjih obdobjih naselitve tega območja. Človek se je spopadal s snegom, kot oviro za gibanje v zimskem času. Kot posledica tega je nastala motivacija za iskanje načina lažjega gibanja po zasneženi pokrajini. Smučanje je verjetno nastalo potem, ko je človek spoznal, da so drsalne sposobnosti snežne površine idealne za hitrejše gibanje. Tako na območju Alp postane smučanje najprej način hitrejšega gibanja v zimskih razmerah. Postopoma se je smučarska veščina izboljševala vse do današnjih dni. Predhodnike današnjega smučanja, ki segajo več kot stoletje nazaj lahko opazujemo danes na številnih prireditvah. Slovenci imamo samosvojo zgodovino smučanja, razvoj pa je povezan z izmenjavami izkušenj na področju Alp. Tako je vse, kar se je pri nas odkrilo in razvilo bilo preneseno na druga območja Alp. In obratno. Avstrija je bila za mnoge Slovence že v preteklosti kraj, kamor so odhajali z raznimi nameni. Z bivanjem v so naši ljudje spoznavali, da Avstrija nima kaj bistveno drugačen vsakdanjik. Odkrili pa so, da ima Avstrija posebnosti, ki jih pri nas ni ali so drugačne. Zagotovo v to skupino sodi tudi vse kar je povezano s smučanjem v Avstriji. Zato ne preseneča, da so na našem ozemlju, poleg avtohtonih načinov smučanja, obstajala območja, ki so smučanje razvijala preko izmenjave. Omogočali so ljudje, ki jim je bila Avstrija iz takega ali drugačnega razloga blizu oziroma njihova izkušnja. Razvijanje smučarske veščine preko izmenjave je vidno na raznih tekmovanjih in prireditvah, ki jih lahko vidimo na ozemlju naše severne sosede, kot na naših tleh.

Avstrija je alpska dežela.

http://skifun.si/avstrija/