Avtomobilsko zavarovanje prinaša pravice zavarovanca ter njegove dolžnosti.

Prav tako avtomobilsko zavarovanje terja pravice in dolžnosti zavarovalnice . Zavarovanec mora za izbrano avtomobilsko zavarovanje poravnati premijo, njegove pravice nastopijo predvsem ob nastalem škodnem primeru. Dolžnost zavarovalnice je, da v takem primeru profesionalno oceni škodo ter izpolni svoje obveznosti iz zavarovalne police. Izpolnjevanje pravic in dolžnosti tako zavarovanca kot zavarovalnice mora biti profesionalno, pošteno ter v korist obeh. S spoštovanjem pravic zavarovalnice, lahko zavarovanec računa na dobro avtomobilsko zavarovanje ter spoštovanje iz njega izhajajočih pravic. Ter seveda obratno : zavarovalnica mora vsak nastal primer takoj obravnavati ter takoj izpolniti svoje obveznosti. V praksi seveda obstajajo boljše in slabše prakse, zato je zavarovanci včasih avtomobilsko zavarovanje sklenejo pri različnih zavarovalnicah. Zamenjava zavarovalnice ima pogosto razlog v slabih izkušnjah, ni pa nujno. Pri slabih izkušnjah gre za nepošteno, prepočasno ali kako drugače neprofesionalno obravnavo. Lahko pa pri zamenjavi zavarovalnice, za avtomobilsko zavarovanje, ki ga predhodna zavarovalnica ne more zagotoviti. Zavarovanec je predhodno lahko dobil informacijo, da druge zavarovalnice nudijo preprosto več. Pri odpravi škode, asistenci ali drugih obveznostih določena zavarovalnica zahteva doplačila, pri drugi pa razen premije zavarovanec nima dodatnih stroškov. Razlike so lahko tudi v hitrosti obravnave, oceni škode in podobnih podrobnostih. Verjetno bi bili vsi zavarovanci najbolj zadovoljni, ko avtomobilsko zavarovanje prinaša vse iz pogodbe izhajajoče pravice. Vendar v praksi prihaja do razlik, zato se dogajajo tudi spremembe na zavarovalniškem trgu. Sprememba zavarovalnice pa ni nujno slaba izkušnja zavarovalnica. Vsaka zavarovalnica želi čim bolje tržiti avtomobilsko zavarovanje, zato je pripravljena za pridobitev novih zavarovancev ponuditi različne ugodnosti. To so lahko nižja premija, več pravic, ugodnejši plačilni pogoji ter rane druge ugodnosti. Odločitev je v primeru prve izkušnje z zavarovalnico tudi tveganje, ki ga lahko ublažimo z izkušnjami neodvisnih oseb.

Avtomobilsko zavarovanje je pomembna odločitev, saj s sklenitvijo dobimo predvsem obljubo o izpolnjevanju iz pogodbe izhajajočih pravic.