Balkanski jeziki so množica jezikov, ki se v govornem komuniciranju in sporazumevanju uporabljajo na Balkanu. Območje Balkana se nahaja na Jugovzhodu Evrope. V polkrožni črti se severna meja razteza od Črnega do Jadranskega morja. Severno mejo predstavljajo južni del Slovenije, Hrvaška, Srbija, Romunija in Bolgarija. Na zahodu, jugu in vzhodu so omejeni z mojem, natančneje Jadranskim, Jonskim, Sredozemskim, Črnim morjem, ter ožinama Dardanele in Bospor.

Skupno število držav, kjer se govori balkanski jeziki je 13. Pri tem se v podrobnejši delitvi delijo na države, ki so v celoti na območju Balkana, na tiste katerih ozemlje, je večinoma na Balkanu, ter države, katerih večina ozemlja ni na Balkanu. Države, ki so večinoma izven območja Balkana so Turčija, Slovenija, Romunija in Italija, države, ki so večinoma na ozemlju Balkana so Hrvaška in Srbija, države, ki so v celoti na ozemlju Balkana so Makedonija, Kosovo, Grčija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina in Albanija

Balkanski jeziki je pomemben v svetovnem merilu . V zgodovini zaradi strateških interesov, dogodkov in procesov, ki so se skozi zgodovino odvijali na ozemlju Balkana. V zadnjem obdobju balkanski jeziki postajajo vedno bolj prisotni v strategijah in prioritetah gospodarskih interesov držav Zahodne Evrope, pa tudi Rusije ter drugih svetovnih velesil.

Sporazumevanje je ključnega pomena pri čisto vsakem odnosu, pa naj se gre za ekonomske, kulturne in druge interese in motive, balkanski jeziki pri tem niso izjema. Težavnost, s katero se tujci, ki želijo znati balkanski jeziki, srečujejo so predvsem posebnosti, katere njihov materni jezik nima. Pri tem je zanimivost balkanskih jezikov, da obsegajo skupine jezikov, ki so si med seboj na eni strani podobni, na drugi strani pa jezike, ki nimajo veliko skupnega. Kar je v istem hipu prednost in slabost za tujca, ki se hoče balkanski jezik naučiti uporabljati v vsakdanji komunikaciji.

Balkanski jeziki so vsekakor dobrodošla priložnost, ki se hočejo dobro sporazumevati na Balkanu.

Povzeto po http://www.prevodialkemist.si/kategorije/prevajanje