Bruto in neto je pomemben informativni izračun

Pomemben informativni izračun je bruto in neto, ker odloča o primernosti. Vsaka oseba se ob prejeti informaciji bruto in neto odloči sprejeti ali zavrniti ponudbo. Lastnost bruto in neto prinaša številne dileme. Zato je bruto in neto tudi velikokrat tveganje. Med lastnostmi ima zato bruto in neto pomembno mesto. Vsekakor pa bruto in neto ni edina lastnost. Ljudi pred odločitvijo zanimajo tudi pogoji, ki so prisotni. Vsaka odločitev je v bistvu tehtanje med dobrimi in manj dobrimi laksnostmi. Vsi si želimo dobre lastnosti, slabe pa ne. Vemo pa tudi, da zgolj dobrih lastnosti preprosto ne moremo imeti. Poleg tega pomeni manj dobre lastnosti pomeni široko paleto pomenov. Manj dobro pomeni lahko tudi potrebno žrtvovanje določenih stvari, za pridobitev boljših lastnosti. Nezadovoljstva na delovnem mestu so različna. Načeloma se veliko nezadovoljstev tiče nagrad. Nagrajevanje dela je za delodajalce velik izziv. Nagrada ni le pošteno plačilo za opravljeno delo. Z nagrado se zaposlene motivira k boljšim dosežkom. Hkrati pa dobra in primerna nagrada skrbi zato, da se vse znanje, ki je pridobljeno pri zaposlovalcu ne prenese k konkurenci. Z nagrado nezadovoljna oseba ima veliko razlogov, da vse znanje, ki ga je prejela pri delodajalcu, odnese h konkurenci. To velikokrat mora storiti, če se želi izkazati. Pri tem ne gre za prenos znanja, ampak potrebo po uveljavitvi v novem delovnem okolju. V primeru, da bo oseba prinesla v novo okolje dobre lastnosti, se bo lahko njena prihodnost izboljšala. Izboljšala pa se bo tudi prihodnost novega delovnega okolja oziroma novega delodajalca. Nagrade so velikokrat tudi merilo. Kot merilo jih uporabljajo tako delodajalci, kot tudi zaposleni. Nekaterim izmed njih je to edino merilo. V primeru, da nagrada ne izpolnjuje njegovih zahtev, bo zanj nezanimiva. Posledično bo nezanimivo ponujeno prosto delovno mesto.

Bruto in neto ima na področju zaposlovanja veliko pomenov.