Arhivi Kategorije: delo

Prevod besedila je najpogostejši iz angleščine

Na naših tleh je veliko prevajalskih agencij in za vse je značilno, da so izjemno kvalitetne in da svoje storitve ponujajo po dovolj privlačnih oziroma nizkih cenah. Čeprav je na svetu veliko jezikov, pa je še vedno najbolj priljubljena oblika prevajanja iz angleščine v slovenščino oziroma obratno. Končni rezultat pa je prevod besedila ali pa obratno. Čeprav tudi taka storitev, ki jo nekdo opravlja vsakodnevno, zahteva izjemno znanje ter natančnost, pa je lahko po želji naročnika opravljena še isti dan oziroma že v nekaj urah.

prevod iz angleščine je najpogosteje iskana storitev

Različno zahtevni teksti

Hitrost posameznega prevoda pa je vsekakor odvisna tudi od zahtevnosti nekega besedila. Prevod besedila iz angleščine v slovenščino bo narejen hitreje, če besedilo, ki ga prevajamo, ni težko oziroma je na osnovnem nivoju. V nasprotnem primeru pa je za tako obliko prevoda vsekakor pomemben čas in tudi dodatno raziskovanje prevajalca. Včasih se namreč zgodi, da je besedilo tako zelo strokovno, da se tudi najboljši prevajalci, ki prevajajo iz angleščine v slovenščino, ne znajdejo takoj. Določena beseda ima na primer toliko pomenov in prav vsi so si tako blizu, da je potreben dodaten čas, da se stvar lahko popolnoma razjasni. Kljub temu pa še vedno velja, da se najboljši prevajalci vedno znajdejo, četudi so postavljeni pred nalogo, ki je na začetku videti pretežka tudi za njih. Ko je prevod končno narejen so tako zelo zadovoljni kot njihovi naročniki, ki so jim zaupali delo. Sledi samo še račun za prevod besedila, na katerem pa je ponavadi cena, ki je za vse sprejemljiva, sploh pa ker vemo, kako zelo se je nek prevajalec trudil pri svojem delu.

Izobraževanje odraslih je domena ambicioznih

Izobraževanje odraslih je izobraževanje oseb, ki želijo nadaljevati študij. Za izobraževanje odraslih je značilen pozitiven trend. Za to obliko izobraževana je hkrati več ponudbe in povpraševanja glede na preteklost. Vse kaže, da se bo trend večanja ponudbe in povpraševanja nadaljeval tudi v prihodnost. Ter seveda tudi času primerno razvijal in spreminjal.

Prepoznajmo trend prihodnosti izobraževanja

Da se za dodatno izobraževanje iz leta v leto odloča več ljudi ni nobeno presenečenje. V prvi vrsti izobraževanje odraslih omogoča pridobivati manjkajočo izobrazbo za dosego točno določenega cilja. To je lahko napredovanje v družbi, lahko gre za izpolnjevanje novo nastalih zahtev za določeno delovno mesto in podobno. V nekaterih primerih pa gre za izobraževanje odraslih z namenom pridobivanja novih znanj, izkušenj, spoznavanja novih okolji in podobno. Zavedati se je potrebno, da udeleženci prihajajo iz različnih poslovnih in družbenih okolji, imajo različne izkušnje ter različna znanja. Zato izobraževanje odraslih med drugim ponuja tudi možnost pobliže spoznati različna okolja, prisluhniti izkušnjam drugih in dobiti vpogled v njihova znanja. To velja za tako slušatelje, kot predavatelje.

Za bolj ambiciozne je izobraževanje odraslih tudi poslovna priložnost, saj se v okolju polnem znanja ter okolju željnem znanja hitro porodi nova poslovna ideja, želja po spremembah, motivacija za nove izzive in podobno. Pri tem ne gre pozabiti na pomembnost izbire prave smeri oziroma programa izobraževanja. Pogosto je največ zanimanja za smeri, po katerih je na trgu največ povpraševanja. Vendar s tem hočeš nočeš povečamo konkurenčnost med udeleženci na trgu ter si seveda zmanjšamo možnost za uspeh.

Obratno lahko z izbiro programa izobraževanja odraslih v prihodnosti pridobimo možnost za hitrejši napredek in posledično uspeh. Kateri med ponujenimi je program prihodnosti je težko napovedati. Potrebne so znanje in izkušnje, da lahko spoznamo trend ter določimo njegovo smer gibanja. Nič pa ni narobe, če se odločimo za izobraževanje odraslih programa oziroma področja, ki je naša profesionalna stroka.

Lek, zaposlitev v globalno vpetem podjetju

Lek zaposlitev je izredna priložnost za delovanje v globalno znanem podjetju. Lek je farmacevtsko podjetje, zaposlitev nudi že preko sedem desetletji. Leta tisoč devetsto šestinštirideset je bil Lek mlado podjetje, cilj njegovega delovanja je bil povečanje izbora izdelkov in količine doma izdelanih zdravil.

Globalno usmerjeno podjetje

Dve desetletji kasneje so nova vlagana omogočila naraščanje proizvodnje, podjetje Lek je hkrati nudilo zaposlitev vedno večjemu številu ljudi. Desetletje in pol kasneje Lek začne z razvojem in proizvodnjo kalijevega klavulanata. V devetdesetih letih z novo državo nastane Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetji, Lek junija tisoč devetsto postane prva delniška družba v zasebni lasti na obočju Slovenije. Leto kasneje kot prva srednjeevropska farmacevtska družba Lek vstopi na ameriški trg. Pred koncem tisočletja Lek omogoči zaposlitev v novem obratu za proizvodnjo penicilinskih izdelkov. Na začetku tisočletja se razširi poslovanje na ameriške trgu, prevzem nekaterih farmacevtskih družb v regiji, Lek ponudi priložnost za zaposlitev v novem Razvojnem centru. Dve leti kasneje zaposlitev nudi nov obrat za proizvodnjo biofarmacevtikov, z njim Lek okrepi lastne raziskave in razvoj. Do današnjih dni razvoj ni obmiroval, priložnosti za nova delovna mesta so vedno obstajala. Danes ima Lek več kot petini zaposlenih nudi zaposlitev v razvoju, skoraj polovica zaposlenih ima visokošolsko izobrazbo, med njimi je preko štiristo magistrov in doktorjev znanosti.

Lek, zaposlitev v farmacevtskem podjetju

Prosta delovna mesta so ponujena sodelavcem, ki so pripravljeni sprejeti izzive ter so motivirani za pridobivanje novih izkušenj. Razpisana prosta delovna mesta ima smisel iskati na spletni strani podjetja pa tudi na spletnih straneh kot je moja zaposlitev, saj lahko poleg kadrovskih informacij uporabnik pridobi tudi številne druge informacije o podjetju. Prosta delovna mesta so razdeljena na prosta delovna mesta v Leku ter prosta delovna mesta v Sandozu. Priložnosti za zaposlitev v podjetju Lek so opisane preko področji delovno mesto, lokacija delovnega mesta, divizija, vrste zaposlitve, delovni čas, funkcijsko področje, poslovna enota, naveden pa je tudi datum posodobitve informacij.

Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje

Zakon o delovnih razmerjih je osnova za zdravo delovno okolje ter doseganje ciljev vseh udeležencev.

Osnova za zakon o delovnih razmerjih je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Na njegovi osnovi se zaposleni lahko vključi v proces dela prostovoljno ob zagotovilu zagotavljanja vseh zakonsko in na druge načine predpisanih pravic. Pravice zaposlenega so predvsem zagotavljanje varnega delovnega okolja, osebnostnih pravic ter prejemanje plačila za opravljeno delo. Delodajalca zakon o delovnih razmerjih smatra kot osebo, ki določi pogoje in druge značilnosti opravljanja dela znotraj zakonskih okvirov. Zaposlenega zaposli z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da v primeru neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti ukrepa. Pogodbo delodajalec lahko prekine ter sklene novo z novim zaposlenim. Tudi zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih daje možnost, da prekine pogodbo o zaposlitvi iz točno določenih razlogov. Pravica sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter prekinitve pogodbe o zaposlitvi je za delodajalca in zaposlenega pomembna. Zaposlenemu je zakon o delovnih razmerjih pomemben, toliko bolj pa je pomembna njegova sposobnost izvrševanja zadanih nalog ter sprotno in učinkovito prilagajanje novim posrednim ali neposrednim zahtevam. Z večjo sposobnostjo izvrševanja in prilagajanja je na trgu bolj konkurenčen, s tem mu je zagotovljena večja zaposlitvena varnost. Podobno je na trgu dela veliko zanimanje za delodajalce, ki vestno izpolnjujejo svoje obveznosti do zaposlenih ter zagotavljajo dobro delovno okolje. Podobno je tudi zakon o delovnih razmerjih za delodajalca pomemben pravni okvir, še bolj pomembno pa je iz dneva v dan ter številnim spremembam in pritiskom konkurence navkljub zagotavljati ustvarjalo in na splošno dobro delovno okolje. Med drugim to pomeni tudi reševanje težav, nesporazumov in drugih ovir, ki v sodobnem, dinamičnem in konkurenčnem okolju niso redkost. Bolje se jih je sicer izogibati, še bolje pa je biti pripravljen na njihovo učinkovito odpravljanje.

Zakon o delovnih razmerjih je pravna podlaga za uspešno in konkurenčno delovno okolje. Dodatne informacije so na voljo v naslednjem članku 4 koraki za zaposlitev delavca.

Lidl zaposlitev, karierna priložnost

Lidl zaposlitev je karierna priložnost za kandidate z različnimi potenciali.

Lidl zaposlitev je profesionalni izziv zaposlitve v uspešni trgovski verigi s prehrambnimi in ne prehrambnimi izdelki. Trgovska veriga se s svojo dejavnostjo uspešno in hitro širi v regiji. Zaradi hitre in uspešne širitve, velja trgovska veriga za najbolj dinamičnega evropskega trgovca. Lidl zaposlitev imajo zaposleni v več kot sedemindvajsetih državah stare celine. Trgovska veriga se lahko pohvali z številnimi certifikati in nagradami, prejetimi v preteklosti. Pohvali se lahko z aktualnim nazivom Top Employer Slovenija dva tisoč sedemnajst. Certifikat Top Employer podeljuje priznana mednarodna neodvisna ustanova Top Employer Institute. Naziv Top Employer prejmejo podjetja, ki z odličnimi kadrovskimi pristopi, programi za zaposlene in na druge načine skrbijo za prijetno in pozitivno delovno okolje. Kdor je interesent za Lidl zaposlitev se na podlagi tega priznanja odloči za sprejetje izziva zaposlitve v okolju, ki ima za zaposlene izvrstne pogoje del. Prejeti certifikat ni enostavno, saj gre za poglobljeno raziskavo kadrovskih strategij in programov. Kadrovske strategije in programi morajo biti formalno opredeljeni ter redno izvajani za vse zaposlene v podjetju. Pred pridobitvijo certifikata je opravljena zunanja revizija, ki je garancija za objektivnost in verodostojnost celotnega postopka. Kandidati za Lidl zaposlitev se pri certifikatu Top Employer lahko zanesejo tudi na poglobljeno analizo, ki vsebuje devet sklopov : upravljanje s talenti, razvoj vodji, načrtovanje zaposlenih, upravljanje delovne uspešnosti, nagrajevanje, razvoj, usposabljanje, vključevanje novih sodelavcev ter kultura v podjetju. Toliko bolj so lahko kandidati za Lidl zaposlitev prepričani v smiselnost kandidiranja zaradi uspešnosti na širšem obočju regije. Isti certifikat so prejeli tudi Lidl Italija, Lidl Nemčija, Lidl Romunija, Lidl Poljska, Lidl Slovaška ter Llidl Grčija. Kandidatom Lidl zaposlitev ponuja priložnost vstopiti v mednarodno uspešno skupino, ki stalno skrbi za razvoj in napredek.

S tem je kandidatu za Lidl zaposlitev ponujena možnost za osebno napredovanje na številnih področjih.

https://www.mojazaposlitev.si/vsi-oglasi-tega-oglasevalca/lidl-slovenija-doo-kd-7944/

Zakon o delovnih razmerjih je dobro poznati

Zakon o delovnih razmerjih prinaša spremembe , ki vlivajo na delavske pravice ter pravice delodajalca.

Mnogim je zakon o delovnih razmerjih zapletena zbirka predpisov, skozi katere se stežka prebirajo ter jih razumejo. V primeru, da ima s tem težave, je dobro poiskati pomoč. Mnogim se zdi pravna pomoč odveč in nedostopna, vendar je večinoma resnica drugačna. Ker prinaša zakon o delovnih razmerjih spremembe, se je dobo o njih poučiti na strokoven način. To velja storiti že pred nastopom novega delovnega mesta. Največkrat pridobitev delovnega mesta poteka po utečenih postopkih. Delojemalec išče delovno mesto, delodajalec pa išče kader za opravljanje točno določenih nalog. Sledi razpis za delovno mesto ali pa se vzpostavi povpraševanje oziroma ponudba na drugačen način. Razpise za delovno mesto imamo objavljene na raznih informacijskih točkah. Najbolj znane so zavod za zaposlovanje, zaposlitveni portal ter druge informacijske točke. Na njih pridobimo najbolj osnovne informacije o prostih delovnih mestih na trgu dela. Vzpostavitev ponudbe ali povpraševanja na trgu dela je vedno bolj aktualna novost. Mnogi poznajo tako zakon o delovnih razmerjih kot tudi aktualne spremembe na trgu dela. Zato največkrat ne čakajo križem rok, ter pričakujejo točno določeno ponudbo preko zavoda za zaposlovanje, zaposlitvenih portalov ter drugih virov informacij. Preprosto vzpostavijo kontakt, ter v dogovorjenem terminu izvedejo svojo predstavitev. Mnogim se zdi takšen korak nesprejemljiv, vendar ima številne prednosti. Ker take osebe poznajo zakon o delovnih razmerjih, vedo za pravice in dolžnosti. Na splošno pa potencialni delojemalec s takim nastopom odda direktno ter velikokrat individualno ponudbo. S tem se izogne čakanju, ima pa tudi konkurenčne prednosti. Mnogim je zakon o delovnih razmerjih pripomogel k kariernemu napredku, ker so ugotovili svoj potencial in sposobnosti. Poznamo primere, ko so posamezniki od delojemalcev postali delodajalci.

Zakon o delovnih razmerjih je dobro poznati, pomoč pri razlagi je vredno sprejeti ter jo čim bolje vnovčiti.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/hr-nasveti/4-koraki-za-zaposlitev-delavca/

Linkedin je poslovno orientiran

Linkedin omogoča navezati poslovni stik preko spleta.

Obstaja od leta dva tisoč dva, na spletu pa se je Linkedin prvič pojavil maja leta dva tisoč tri. Socialna omrežja so dodobra spremenila način komuniciranja med ljudmi. Uporaba je odvisna od več različnih dejavnikov. Naključni uporabniki socialni omrežji bi nam posredovali zelo različne razloge za uporabo. Od splošnega komuniciranja na dnevni ravni, preko namenskega komuniciranja za potrebe prostega časa, profesionalne dejavnosti, do preprostega načina dosegljivosti na globalni ravni. V zadnjem primeru uporabnikom profil na socialnem omrežju omogoča, da jih prijatelji, sorodniki in znanci lahko poiščejo v primeru želje po vzpostavitvi stika. Prednost takega načina je v tem, da je naslov splošno znan. Potrebno je le vtipkati ime iskane osebe. Kar je več kot odlično v primeru, da nimamo naslova, telefonske številke in podobno. V raziskavah je ta razlog velikokrat na vrhu razlogov za uporabo socialnih omrežji. Pogosti razlogi so tudi pridobivanje aktualnih informacij, priljubljenost, način sporočanja poslovnih in drugih interesov ter drugi razlogi. Linkedin omogoča navezovanje stikov v socialnem omrežju v dvajsetih različnih jezikov. To so angleški, kitajski, nemški, italijanski, francoski, portugalski, španski, švedski, danski, romunski, ruski, češki, turški, poljski, indonezijski, korejski, malezijski jezik ter jezik, ki se uporablja na Filipinih. Možnosti v naštetih jezikih so torej večje. Linkedin je potrebno za dobro izkušnjo znati dobro uporabljati. Ena od najpomembnejših lastnosti je ustrezna predstavitev. Raje kot se na spletu ozirati po raznih predlogih in mnenjih, se velja vprašati same sebe. Poglejmo si nekaj Linkedin profilov ter izločiti nekaj najbolj všečnih. Lastnosti teh profilov uporabimo pri oblikovanju svojega profila. Zavedati se moramo, da bodo podobno Linkedin uporabniki ocenjevali naš profil. Dobro je tudi ocenjevati na podlagi dejstev. Z njihovo pomočjo bomo našli lastnosti, ki imajo dejansko težo.

Linkedin nam preko statistike nudi veliko možnosti prepoznavanja dejstev, ki imajo težo pri izbiri najustreznejše predstavitvi.

Obračun plače, konkurenčna prednost

Obračun plače lahko delodajalec ocenjuje kot možna konkurenčna prednost na vedno bolj zahtevnem trgu.

Za vsakega zaposlenega je obračun plače pomemben. Plača je nagrada za opravljeno delo v določenem obračunskem obdobju. V večini primerov je obračunsko obdobje določeno splošno, obstajajo pa tudi nekatere izjeme. Nagrada za opravljeno delo ima poleg prejetih sredstev tudi druge učinke. Idealno bi bilo, da je nagrada poštena. To pomeni, da je skladna z vložkom upravičenca do nagrade. Praksa je velikokrat žal drugačna. S tem se tudi kaže razvitost delovnega okolja in družbe nasploh. Razvito delovno okolje je zainteresirano za čim večje dosežke, temu primerno zaposlene zanje motivira. Ena največjih motivacij je nagrada, pri tem igra pomembno vlogo njena višina. Konkurenčno delovno okolje je sposobno nagrado prilagajati dosežkom in iz njih izhajajočih učinkov. Višina za velike dosežke v razvitih družbah in konkurenčnih okoljih presega povprečne nagrade. Ko želimo izvedeti dejansko nagrado, nas največkrat nas zanima neto plača . Osnova za njen izračun pa je bruto plača. To je celoten znesek, ki ga delodajalec nameni zaposlenemu. Neto plača predstavlja znižanje zasluženih sredstev z vrednostjo raznih stroškov. Ko kandidiramo je obračun plače največkrat naveden v celotnem znesku. To pomeni, da nam delodajalec sporoča, koliko bomo v celoti nagrajeni za opravljeno delo, ob tem pa bodo poravnani vsi prispevki. Prispevki katere mora upoštevati obračun plače so prispevki za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter razni drugi odhodki. Mnogim so ti prispevki neznanka, težavo predstavlja tudi poznavanje obračuna. V pomoč so nekatera orodja, ki omogočajo izvesti obračun plače v neto znesku. Vse kar potrebuje uporabnik je ustrezna oprema, dostop ter nekaj osnovnega znanja uporabe. Obstaja seveda tudi strokovna pomoč za obračun plače, ki je bodisi brezplačna ali je potrebno storitev obračuna plačati. Brezplačna je lahko že zahtevana ob razgovoru za ponujeno ali kandidirano delovno mesto.

Obračun plače je pomemben motivacijski faktor.

Zavod za zaposlovanje, strokovna podpora

Zavod za zaposlovanje je strokovna podpora pri iskanju najboljše možnosti na trgu dela.

Trg dela sestavljajo ponudba in povpraševanje ter podpora, ki skrbi, da vse poteka v skladu z zakoni, standardi in predpisi ter do soočenja ponudbe in povpraševanja dejansko pride. Pomemben predstavnik podpore je zavod za zaposlovanje, ki posreduje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, izvaja karierno orientacijo, zavarovanje za primer brezposelnosti, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja, ustvarja razvojna in druga strokovna gradiva ter skrbi za informiranost. Ker je trg dela kompleksen, lahko s svojim znanjem in izkušnjam pomaga mnogim v primeru nastalih težav ali ovir. Posredovanje med ponudbo in povpraševanje zavod za zaposlovanje opravlja pregledno, kar pomeni, da lahko tako ponudba kot povpraševanje vsak trenutek dobi ustrezne informacije ali pa informacije posreduje. Karierno svetovanje je pomoč, ki jo zavod za zaposlovanje nudi preko svetovalcev. Preko pogovora lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo zaposlitev, pomaga pri izbiri, določanju ter doseganju kariernih ciljev . Gre za raziskavo možnosti, na podlagi aktualnega stanja ter trendov, ki se nakazujejo za prihodnost. Aktualno stanje pomeni stanje na trgu ter trenutne sposobnosti, izobrazba in druge lastnosti osebe, ki je brezposelna ali išče drugo zaposlitev. Na trgu dela se preko pomoči svetovalca lahko prepozna nove možnosti, ki pa jih lahko doseže z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. Verjetno najboljša pa je kombinacija pomoči, ki jo nudi zavod za zaposlovanje ter samopomoč. Zavod najbolj koristi z aktualnimi informacijami, samopomoč pa z osebnimi izkušnjami. Aktualne informacije so koristne zaradi dinamike dogajanja na trgu dela. Kar danes nudi zavod za zaposlovanje, trg dela in drugi, se jutri spremeni, postane drugače. Samopomoč pa je temelj na katerem lahko aktualne informacije pridejo do izraza in nudijo učinek. Svoje znanje in sposobnosti lahko trenutni situaciji temu primerno najbolje prilagodimo ter vnovčimo.

Zavod za zaposlovanje je pomembna ustanova na trgu dela.

https://www.mojazaposlitev.si/

Zahvalno pismo, lepa gesta

Zahvalno pismo je poslovno modra poteza .
Poleg zahvale pa vsebina lahko sporoča informacije, ki jih iz takšnega ali drugačnega razloga na razgovoru nismo sporočili. Pomembno je, da zahvalno pismo prispe pravočasno. Vtisi so najbolj sveži takoj po razgovoru, takrat je dobro pri sebi imeti list papirja in svinčnik, kot radi rečemo. Ne glede kako bomo zabeležili svoje vtis, pomembno jih je zapisati. Že po preteku nekaj ur ta zapis ne bo temeljil na tako svežih vtisih, zato vsebina morda ne bo primerna za zahvalno pismo. Najprimernejši rok je dan potem, ko se je zaključil zaposlitveni razgovor . Pri pisanju ni potrebno biti toliko pozoren na formalnost, kot na vsebino. Formalnost morajo kljub temu upoštevati, ter zahvalno pismo oblikovati skladno z uveljavljenimi normami. To so predvsem postavitev pošiljatelja in prejemnika ter druge formalnosti. Pri oblikovanju vsebine se velja držati načela kratko jedrnato. Vsebina naj obsega zahvalo, pripravljenost za delo, poudarek pa mora biti na vse, kar v razgovoru ni bilo izrečeno. To so stvari, ki jih nismo izrekli oziroma omenili, čeprav smo jih imeli na koncu jezika ali pa je pogovor zaneslo v drugo smer. Dobrodošlo je tudi, da bistvo vsebine omenja vtise, ki nam jih je razgovor prinesel. V splošnem pa mora biti zahvalno pismo pozitivno naravnano, misliti moramo na pojem vedno odprta vrata. Poslovni odnosi so bodisi aktivi ali pasivni, vedno pa jih je dobro kot rečemo ohranjati pri življenju. Tudi če ne bomo izbrani za razpisano delovno mesto, to ne pomeni razloga za prekinitev vseh odnosov s podjetjem oziroma delodajalcem. Prihodnost nam ni znana, iz preteklosti pa nam je tudi znano, da velikokrat najdemo rešitev v pozabljenih stvareh. Te pa morajo biti uporabne, kar v primeru stikov z delodajalcem, pomeni ohranjati vezi. To lahko storimo na več načinov, zahvalno pismo je njihov začetek.

Zahvalno pismo je znak hvaležnosti, lahko pa osnova za ohranjanje stikov.