Čistilne naprave omogočajo čiščenje odplak .

Danes čistilne naprave opravljajo zelo pomembno funkcijo. V osnovi očiščene odplake vračajo v okolje. Pri tem uporabljajo razne fizikalne, kemijske in biološke postopke. S tem pomembno prispevamo k ohranjanju naravnega ravnovesja. Odplake so danes velik problem človeštva. Velikokrat nanje ne pomislimo, saj jih razumemo kot odvečno snov. Problem bi bil bolj jasen, če bi se zgolj zavedali že količine odplak, ki jih dnevno spuščamo kanalizacijo. Toliko bolj pa vsebine, ki jo spuščamo ter njen vpliv na okolje. Neurejeno spuščanje odplak v naravo pa ima še dodatne posledice. Tako lahko nastane erozija tal , okolje pa lahko z nekaterimi odplakami zelo obremenimo. V preteklosti so bile čistilne naprave enostavne in temu primerno neučinkovite, tudi postopek odstranjevanja ni bil nič kaj prijeten. Danes je to preteklost. Uporabnikom so na voljo čistilne naprave primerne za zelo različne potrebe. Tako lahko izberemo izvedbe za manjše ali večje stanovanjske enote, različne postopke čiščenja ter druge lastnosti. Pred izbiro je potrebno vedeti nekaj osnovni dejstev. Velikost čistilne naprave izberemo glede na število oseb, med ponudbo pa izberemo tistega ponudnika, ki zagotavlja vse potrebne certifikat, ima ustrezne reference, nudi ustrezne poprodajne storitve in garancijo. Pri številu oseb upoštevamo osebe, ki stalno živijo v objektu. V primeru, da izberemo preveliko ali premajhno čistilno napravo delovanje ne bo optimalno. Katere certifikate morajo imeti čistilne naprave najdemo na spletu, pomembni so certifikati za moč čiščenja, stabilnost in vodotesnost. Ti certifikati zagotavljajo, da ima pripadajoča naprava test v realnih pogojih. Pri izbiri velja posvetiti pozornost tudi prihodnosti, predvsem delovanju in vzdrževanju. Naprave imajo lahko bolj ali manj enostaven način delovanja in upravljanja, proizvajalci imajo različne reference s področja zagotavljanja storitev, potrošnega in nadomestnega materiala po nakupu. Poleg garancije so dobre tudi izkušnje zaupanja vrednih oseb.

Čistilne naprave izboljšujejo kakovost bivanja tako uporabnikov kot prebivalcev v bližnji in daljni okolici.