Coris odlikujejo tradicija zavarovanja ter številne dobre izkušnje.

Coris je bil ustanovljen ob koncu osemdesetih dvajsetega stoletja kot organizacija pomoči in posredovanje pri reševanju zavarovalniških poslov. Coris zavarovanje ostaja primarna dejavnost, slovenski zavarovanci imajo že več kot dve desetletji na voljo številne zavarovalniške produkte . Aktualni Coris zavarovalniški produkti so celoletna zavarovanja, turistično zavarovanje, zavarovanje na službenih poteh, zavarovanje za študij v tujini, zavarovanje za tujce, zavarovanje rizika odpovedi ter nezgodno zavarovanje. Celoletna Coris zavarovanja imajo ugodne zavarovalne premije za posameznike in družine, ki pogosto potujejo v tujino ali se pogosto nahajajo v tujini. Sklenjeno celoletno zavarovanje velja tristo petinšestdeset dni ter ni vezano na koledarsko leto. Turistično zavarovanje je namenjeno skupinam, posameznikom in družinam, ki potujejo v tujino zasebno ali službeno. Zavarovanje na službenih poteh je ponudba namenjena podjetjem in zaposlenim osebam v podjetju, ki se pogosto nahajajo v tujini ali pogosto potujejo v tujino. Za podjetja in njihove zaposlene, ki so pogosto v tujini ali tja pogosto potujejo je na voljo široka paleta najrazličnejših zavarovanj. Coris zavarovanje za študij v tujini je namenjeno študentom ali dijakom, ki se v tujini šolajo. Dijaki ali študentje, ki odhajajo v tujino na izobraževanje lahko sklenejo zavarovanje za različna obdobja. Coris zavarovanje za študij v tujini je lahko sklenjeno za obdobje enega leta za obdobje pol leta, za pol semestra, semester ali ustrezno drugo obdobje. Zavarovanje za tujce velja v Sloveniji in sosednjih državah. Coris zavarovanje za tujce je namenjeno tujim državljanom, ki prihajajo v Slovenijo z namenom dela, šolanja, obiska in podobnimi nameni. Zavarovanje rizika odpovedi je zavarovanje v primeru odpovedi letalske karte, rezervacije hotela ter v podobnih primerih. Nezgodno zavarovanje je inovativno zavarovanje s širokim naborom asistenčnih storitev. Coris nezgodno zavarovanje velja v tujini in v Sloveniji.

Coris zavarovanje mnogi povezujejo z zavarovanjem ob potovanjih v tujino, nudi pa tudi številne druge zavarovalniške produkte.

https://www.vzajemna.si/