Delnice so pametna izbira .

Pametna izbira so delnice, ker prinašajo številne poznane dobre lastnosti. Znana investicija mnogim olajša odločitev za delnice. Ker so delnice poznane, se lahko investitor lažje odloča. V primeru, da mu delnice niso znane, se lahko obrne po pomoč. Dobrodošlih pomoči, pri odločitvah za delnice je veliko. Izbrati mora predvsem tiste, ki mu jasno prikažejo tako dobre, kot tudi manj dobre lastnosti. investitor mora v vsakem trenutku vedeti v kaj se podaja, v času trajanja pa se mora zavedati, da je možnosti veliko. Veliko možnosti pomeni, da so točno določeni dogodki, ki lahko vplivajo na delnico, ključnega pomena za dober ali manj dober rezultat v določenem obdobju. Ti dogodki se morajo predvideti. Predvsem je dobro došlo, da ima delnica tudi razne druge alternative. Tako se pri odločitvi o investiciji investitor lahko odloči za razpršitev tveganja. Poleg delnice izbere tudi druge oblike. Kar pomeni, da je lahko prepričan v modrost svoje odločitve. Razpršitev prinaša številne prednosti. Več alternativ ima v različnem obdobju različne lastnosti. Dogodki, na katere investitor nima vpliva, lahko različne alternative različno prizadene. Tako lahko določeno alternativo prizadene močno, kar pomeni, da se občutno zmanjša vrednost. Druga alternativa pa z istim dogodkom ni prizadeta oziroma je vpliv bistveno manjši. Tako skozi predvideno dobo investiranja lahko sprejema odločitve skladno z trenutnimi razmerami. V vsakem trenutku ima določeno investicijo, ki ni prizadeta oziroma ima dobre rezultate ne glede na zunanje dogodke. Zelo pomembno je tudi, da se odloči za investicije, ki imajo različno likvidnost. To pomeni, da ima v vsakem primeru, ne glede na dogodke in možne posledice, vedno dostop do svojih sredstev. Dobra delnica je lahko skozi čas zaznamovana z različnimi lastnostmi. Vsekakor si vsak investitor želi predvsem dobre lastnosti. Vendar temu ni vedno tako.

Delnice omogočajo, da se investitor odloči pametno, glede na trenutno stanje v danem trenutku.