Zavarovanje za otroke

Dodatno zavarovanje, deleži doplačil in čakalna doba

Dodatno zavarovanje lahko vsak sklene prek spletne strani ene izmed zdravstvenih zavarovalnic. To je izjemno preprost postopek, ki zahteva le izpolnitev obrazca z zahtevanimi podatki. Možno pa je tudi sklenitev v poslovalnici zdravstvene zavarovalnice ali pa tako, da se izpolnjen in podpisane obrazce pošlje po pošti. Veliko zavarovancev ne ve, da se dodatno zavarovanje lahko plačuje po različnih terminih. Izbira se lahko mesečno plačevanje, trimesečno, polletno ali pa letno plačevanje. Zavarovanci, ki se odločijo, da bodo dodatno zavarovanje plačevali manj pogosto, bodo privarčevali na transakcijskih stroških. To se bo poznalo predvsem tistim, ki plačujejo položnice prek bančnega okenca, kjer so tarife tudi višje od dveh evrov. Polletni plan tako predstavlja prihranek okrog 10, letni pa okrog 22 evrov.

V Sloveniji se dodatno zavarovanje združuje z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki skupaj financirata zdravstveni sistem. Različne zdravstvene storitve in pripomočki so delno kriti iz prvega in delno iz drugega zdravstvenega zavarovanja. Omeniti pa velja, da so vsi za življenje nujni zdravstveni posegi v celoti kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po drugi strani pa recimo ne nujne bolniške prevoze, zobno protetiko, očesne pripomočke in zdravila iz vmesne liste krije dodatno zavarovanje v kar 90 odstotkih. To pa pomeni, da če oseba ni poskrbela za svoje dodatno zavarovanje, mora plačati kar 90 odstotkov sama. Znano pa je, da je predvsem zobna protetika lahko izjemno draga.

Osebi, ki ni bila dodatno zdravstveno zavarovana več kot en mesec, in bi želela nazaj vstopiti v dodatno zavarovanje, prične s plačilom prve premije teči tako imenovana čakalna doba, ki traja tri mesece. V tem času mora oseba redno plačevati dodatno zavarovanje, vendar pa ni upravičena do pravic, ki iz njega izhajajo. Na tak način zakon preprečuje, da bi se ljudje zavarovali le takrat, ko potrebujejo zdravstvene usluge, ko jih ne, pa bi plačevanje premij preprosto prekinili.

http://www.vzajemna.si/