Najbolj enostavno se je izobraževati v sklopu rednega izobraževanja. Otroci nimajo druge izbire kot da obiskujejo osnovno šolo, ki je obvezna, nato pa je smiselno nadaljevati s srednješolskim izobraževanjem. Verjetno je za večino najboljša opcija ta, da v sklopu rednega izobraževanja doseže tisto stopnjo izobrazbe, na katero cilja. Kasneje se je namreč težko spraviti nazaj v šolo, prav tako so možnosti za to nekoliko omejene. Izobraževanje odraslih resda odpira določene opcije, a le za tiste, ki so dovolj motivirani in si lahko takšno izobraževanje tudi privoščijo. Najbolj zadovoljni bodo s ponudbo tovrstnih izobraževanj tisti, ki iskanju posvetijo nekaj več pozornosti in časa. Tako je namreč moč najti ponudnike, ki izvajajo precej ugodna in enostavna izobraževanja.

Naložba v prihodnost

Programi, prilagojeni odraslim

Odrasli imajo pogosto pomisleke, saj izobraževanje običajno razumemo kot obiskovanje šole. V resnici pa je izobraževanje odraslih večinoma precej prilagojeno potrebam odraslih, tudi z načrtovanjem terminov izobraževanj. Ne gre za vsakodnevno guljenje šolskih klopi, temveč se programi večinoma izvajajo v obliki predavanj in seminarjev ob koncih tedna ali v popoldanskem oziroma večernem času. Prav tako se delež izobraževanja nadomešča z alternativnimi učnimi oblikami, pri nekaterih programih tudi s prakso. Glavno je to, da za izobraževanje ni treba žrtvovati dragocenega časa ali se odpovedati službi ali družinskim obveznostim.

Seveda je način izvajanja programov odvisen od izvajalca, ki ponuja izobraževanje odraslih. Ni mogoče pričakovati iste izkušnje pri vseh izvajalcih, četudi gre za iste programe. Poleg tega je veliko odvisno tudi od stopnje in programa, nekatere vsebine se lahko poučujejo na različne načine, pri drugih pač ni toliko izbire. V vsakem primeru pa izobraževanje odraslih vodi do formalno priznane stopnje izobrazbe in določenega strokovnega naziva. Vseeno ostaja kar nekaj značilnosti, v katerih se posamezni izvajalci razlikujejo, zato je smiselno izbiri izobraževalnega zavoda nameniti dovolj pozornosti in premisleka. Tukaj lahko preverite različne izobraževalne programe.