Facebook oglaševanje je spletno trženje . Posebnost, ki ga facebook oglaševanje je socialno omrežje.

Preko priljubljenosti in množice uporabnikov facebook oglaševanje ponuja možnost doseganja velikega števila potencialnih kupcev izdelkov ali storitev, lahko pa oglasi kupcem sporočajo še marsikaj drugega. Facebook oglaševanje ima poleg socialnega omrežja tudi druge značilnosti in posebnosti. Uporabniki, ki jih facebook oglaševanje, so razdeljeni po posameznih značilnostih. Predvsem starostne skupine so za facebook oglaševanje pomembne. Izdelek ali storitev, ki ga facebook oglaševanje promovira mora biti prilagojen ciljni skupini. Brez vedenja prisotnosti ciljne skupine je promocija brez učinka. Vsako oglaševanje ima svoje cilje, določeni pa so z mnogimi lastnostmi predvsem lastnostmi izdelka ali storitev. Prevladujoče oziroma večje skupine uporabnikov so za vsakega oglaševalca vsekakor zanimiva, morajo pa ustrezati določenim značilnostim. Izdelki ali storitve, ki predstavljajo visoko investicijo zagotovo ne bodo imele učinka pri skupinah uporabnikov spleta, kateri si takšne investicije ne morejo privoščiti. Ciljni kupci izdelkov ali storitev morajo tako na spletu, kot v drugih medijih morajo biti potencialni kupci izdelkov ali storitev. Na ta način je oglaševanje prek spleta ali drugih medijev smiselno. Oglaševanja prek spleta ima tako kot oglaševanje prek drugih medijev svoje značilnosti in posebnosti. Tem posebnostim se vsi, ki oglašujejo prilagajajo. Prilagoditve se nanašajo na sam izdelek ali storitev, ki jo oglašajo ali pa na samo promocijo. Izdelek ali storitev, ki ni prilagojena in na kratko všečna skupinam na spletu, ki predstavljajo največji potencial, nima veliko možnosti za uspeh. Zato mora za večji uspeh pridobiti določene spremembe in izboljšave. Enako velja za oglaševanje. Pristop oglaševalcev se za isti izdelek ali storitev prilagaja ciljnim kupcem. V oglaševalskih pristopih se tako dobro prouči sporočilno vrednost določenega oglasa. Temu primerno se oglas spreminja in je različen za različne ciljne kupce.

Facebook oglaševanje je dobro oglaševalsko orodje.