GoPro je premišljena investicija .

Investicija je pomembno merilo pri izbiri, GoPro ni nobena izjema. Velikokrat slišimo dvome, ki se porajajo, češ ali ima smisel toliko investirati. Danes je o tem dvomov vse manj. GoPro ponudba je vedno bolj široka, na trgu pa nenehno prihaja do spremenjenih in novih ponudb. Ostaja pa načelom malo denarja, malo muzike. Komur ustreza samo najboljše, ne dvomi, da je GoPro pametna investicija. Ter vredna v celotnem obsegu. Obratno se mnogim porajajo dvomi, vendar tudi negativne izkušnje. Ker dvomijo, velikokrat izberejo kakovostno neprimerne alternative, izkušnje so temu primerno slabše. Investicija je v tem primeru ne le zgrešena, ampak tudi neracionalna. Bolj racionalna izbira bi bila višja investicija v GoPro. Z izbiro neprimerne alternative smo nezadovoljni, naša na prvi pogled nižja investicija se ni obrestovala. Ostaneta nam dve možnosti v takem primeru oziroma pri takih dilemah. Ali se odločimo, da bomo vztrajali v nekakovostnih posnetkih ali pa se odločimo za zamenjavo. Vztrajati v nekakovostnih učinkih je danes stvar odločitve, vendar že v osnovi zgrešena. Kakovostni posnetki so neprimerno boljša izbira, kar se kaže v našem osebnem zadovoljstvu, kot tudi navdušenju pri ostalih, ki ustvarjeno gledajo in ocenjujejo. Z nekakovostno izbiro velikokrat rešujemo investicijo oziroma rešujemo kar se rešiti da. Zamenjava je sicer neracionalna, saj moramo dodatno investirati, vendar je za marsikoga upravičeno. Ker bo potem izbrana GoPro nudila ne le boljše posnetke, ampak tudi zelo poučno izkušnjo o smiselnosti višje investicije. S tako izkušnjo se bo v prihodnosti, v podobnih primerih brez dvoma ravnalo drugače. Bolj se bo zaupalo načelu malo denarja malo muzike, ter prisegalo samo na najboljše učinke. Razlike lahko poleg tega razumemo, kot zavestno odločitev, kateri na drugi strani sledi odrekanje. Vemo, da imamo v življenju velikokrat sprejete investicije, ki ne koristijo praktično ničemur, zato se jim lahko brez težav odrečemo.

GoPro je dobra odločitev.