Hujšanje je moderna aktivnost .

Moderna aktivnost je hujšanje, ker zaposluje vse več ljudi. V sodobnem času je hujšanje predvsem posledica dveh dejavnikov. Na eni strani se ljudje zavedajo, da njihov način življenja ni zdrav. Posledično želijo vse negativne posledice življenja odpraviti tako, da izvajajo hujšanje. na drugi strani se ljudje zavedajo, da prinaša hujšanje še številne druge pozitivne učinke. Seveda pa je hujšanje od posameznika do posameznika različno sprejeto. Predvsem je veliko odvisno od tega, kako je posameznik seznanjen z aktualnim stanjem ter predvidenim stanjem v prihodnosti. Aktualno stanje mu lahko po strokovni plati predstavijo strokovnjaki. Prihodnost pa dajejo informacije o povprečju prebivalstva. Ker se te informacije beležijo konstanto, se lahko ugotovi možne posledice določenega načina življenja. Odstopanja so seveda možna, ker je vsak človek posebnost. In težko najdemo enako osebo. Največ podobnosti dobimo v sorodstvu. Ki je tudi zelo dobra informacija o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. V primeru, da so v sorodstvu prisotne bolezni, težave in številne druge podobne posledice, lahko iz izkušenj vemo, da smo dovzetni. Vse informacije velja jemati toliko resno, kolikor kvalitetne so. Kvaliteta je predvsem v tem, da so informacije strokovne, torej potrjene s strani strokovnjakov. Veliko pa je odvisno tudi od tega, kako znamo prisluhniti organizmu. Človeški organizem je edinstven, oseba ga tudi edina najbolje pozna. Načeloma se spoznavanja organizma lotimo takrat, ko so prisotne težave. To je lahko v različnih obdobjih življenja oziroma v različnih starostnih obdobjih. Najbolje bi bilo, če bi se spoznavanja svojega organizma čim prej. S tem bi bili bolj motivirani v smeri ohranjanja zdravja. Ob informacijah, ki nam preko statistike govori o raznih možnih boleznih in težavah, bi verjetno ravnali drugače. Kot v primerih, da ne bi poznali na eni strani strokovne statistike, na drugi strani pa svojega organizma.

Hujšanje danes ponuja številne alternative in motivacije.