Imunski sistem je obramba človeka pred negativnimi vplivi iz okolice.

Negativni vplivi iz okolice se kažejo na razne načine. Človek danes živi v urbanih okoljih, kjer je manj naravnega okolja. V Sloveniji je k sreči že veliko urbanih okolji, ki imajo obilico naravnega okolja. Imunski sistem človeku omogoča, da se kakovostno in učinkovito ubrani pred negativnimi vplivi. Zelo pomembno je, da imunski sistem kakovostno reagira na negativne vplive. Imunski sistem se mora predvsem pravočasno aktivirati ter pravilno odzvati na negativne vplive. Človeški imunski sistem je individualna lastnost vsakega človeka. Imunski sistem se od človeka do človeka razlikuje v mnogih razlikah. Kljub temu ima imunski sistem nekatere enake ali podobne lastnosti pri vseh osebah. Za zdravo in kakovostno življenje je pomembno zavedanje, da imunski sistem deluje dobro le, ko je zdrav ter zavedanje negativnih vplivov iz okolice. Zdrav imunski sistem in čim manjši obseg negativnih vplivov iz okolice so pogoj za kakovostno zdravje in kakovost življena. Negativni vplivi iz okolice so zelo raznovrstni. Njihovo na eni strani negativnost, kot tudi pozitivnost na drugi določajo geografske, podnebne in druge lastnosti. Geografske lastnosti lahko bolj ali manj pozitivno vlivajo na aktivnost in intenzivnost zunanjih vplivov. Nadmorska višina je tipičen primer, ki pa se ga ljudje velikokrat sploh ne zavedamo. Višja nadmorska višina je v nekaterih delih sveta posebnost in odloča o višji kakovosti življenja. Posebno izrazita je ta kakovost v predelih sveta, ki so sicer znani po nekaterih boleznih. Ker je določeno območje na višji nadmorski višini so s tem onemogočeni pogoji za nastanek nekaterih bolezni oziroma negativnih vplivov na kakovost zdravja in kakovost življenja. Podobno velja za klimatske razmere. Že v naši majhni deželi lahko spoznamo, da so klimatske razmere od kraja do kraja različne. Nekatere klimatske razmere so za imunski sistem bolj, druge pa manj ugodne.

Imunski sistem velja aktivno krepiti.