Inštrukcije slovenščine v Horizontu

Inštrukcije slovenščine v HorizontuJužnoslovanski jezik, slovenščina, ima približno 2,2 milijona govorcev po svetu. Večina govorcev je seveda v Sloveniji. Slovenščina je eden izmed redkih indoevropskih jezikov, kateri je ohranil dvojino. Gre tudi za jezik, ki ima veliko število narečij. Slovenščine se preprosto morajo naučiti vsi, ki prebivajo v Sloveniji, ne glede na to ali je njihov materni jezik ali tuji jezik. Vsi dobro vemo, da za življenje v neki državi potrebujemo tudi znanje jezika te države. Vendar pa slovenščina v šoli lahko povzroča velike probleme učencem, dijakom in pa tudi študentom ter seveda odraslim, ki se izobražujejo.

Učno pomoč ali dodatno razlago snovi pa si lahko vsak zagotovi v centru za inštrukcije Horizont. Učni center Horizont ponuja inštrukcije slovenščine vsem tistim, ki imajo učne težave in želijo oziroma morajo doseči minimalni ali temeljni standard, kot tudi tistim, ki si želijo višje ocene in tako doseči zahtevnejši standard. Inštrukcije slovenščine v centru Horizont poskrbijo za to, da je posameznik pripravljen na pisno in ustno preverjanje znanja, popravljanje negativne ocene, izpit, popravni izpit ter poklicno ali splošno maturo. Učni center Horizont pri inštrukcijah slovenščine poučuje tiste vsebine, ki so predpisane v učnem načrtu.

Če boste obiskali spletno stran centra za inštrukcije Horizont, si boste lahko še bolj natančno ogledali, katere so vsebine poučevanja pri inštrukcijah slovenščine. Na istem spletnem mestu pa boste lahko pogledali tudi cene inštrukcij slovenščine in si preko kratkega spletnega obrazca zagotovili svoje inštrukcije. Poleg inštrukcij slovenščine pa vam učni center Horizont ponuja pomoč pri razumevanju matematike, fizike, angleščine, nemščine, kemije, francoščine in še bi lahko naštevali.