Internet marketing je prihodnost trženja .

Prihodnost trženja je internet marketing predvsem na področjih, kjer je že danes uspešen. Uspešno trženje internet marketing temelji predvsem na dostopnosti do spleta, poenostavljanju postopkov, večji dostopnosti tehnike in medijev ter na osnovi drugih sodelujočih in prisotnih dejavnikov. Danes je internet marketing razvit predvsem v delih sveta, kjer je možna frekvenca obiskov večja. Gre predvsem za razvite dele sveta, kjer je napredna tehnologija lažje dostopna. Več kot je obiskovalcev, več možnosti ima internet marketing. Obiskovalci morajo seveda ponudbo tudi sprejeti. Kar je za internet marketing izziv vsakič znova. Območja, kjer je frekvenca obiskovalcev manjša, so še večji izziv. Pri večji frekvenci na splošno ni težav ne z količino ne kakovostjo. Pri manjši frekvenci so dileme večje. Manjše frekvence zahtevajo kakovostnejšo odločitev. V primeru slabe odločitve je lahko slab rezultat hitro porazen. Možnosti za izboljšanje tega negativnega predznaka je precej. Nikakor pa ni manjša frekvenca na določenem trgu ovira za spletni marketing. Spletni marketing deluje globalno. Enako ima vso potrebno infrastrukturo in podporo zagotovljeno globalno. V nekaterih pogledih je lahko manjši trg celo prednost. Manjši trg je v primerjavi z večjim lahko raznolik, kar pomeni, da lahko ponudba manjšega trga pomeni na večjem ekskluzivno. S tem ima možnost doseganja večje dodane vrednosti. Večja dodana vrednost pa je mogoča le z ustrezno ponudbo. Ustrezna ponudba pomeni, da je povpraševanje na večjem trgu z njo zadovoljno. Možnosti obstajajo pa tudi na obstoječem trgu. Pri tem ni velikih razlik med manjšim ali večjim trgom. Sodobni prijemi omogočajo, da se ista ponudba ali povpraševanje v večji ali manjši meri spremeni. Kar pomen za povpraševanje praktično novo ponudbo. Spremembe glede na predhodno ponudbe so lahko manjše ali večje. Pomembno je, da povpraševanje prepozna spremembe kot koristne in privlačne.

Internet marketing je uspešen način soočenja ponudbe in povpraševanja na modernih osnovah.