Izgorevanje je prevelika obremenitev . Prevelika obremenitev je izgorevanje, ker ima vse značilne posledice in znake preobremenjenosti. Izgorevanje je velika težava sodobnega časa. Sodobna težava je izgorevanje, ker je danes vedno bolj zaznavna in prisotna. Izgorevanje ima veliko vzrokov za nastanek. Praktično je vzrokov, ki povzročijo izgorevanje, kolikor je ljudi, ki za posledicami izgorevanja trpijo. Izgorevanje je danes velikokrat posledica zlorabe možnosti. Sodobna tehnika nam danes omogoča narediti več kot v preteklosti. Z vsak generacijo je tehnika naprednejša, to med drugim pomeni da je bolj zmogljiva. Poleg zmogljivost je uporaba enostavnejša in zahteva manj potrošene energije. Posledično smo manj utrujeni pri opravljeni enaki količini dela. Zato si želimo iz dneva v dan več. To nas v veliko primerih ovira. Hkrati pa tudi izgubljamo občutek o potrošeni energiji. Za izboljšanje tega zavedanja se velja zavedati opravljenega dela. V primeru, da imamo težave s spominom obstajajo zelo enostavni načini, s katerimi si pomagamo pri zavedanju opravljene količine dela. Potrebno je zgolj beležiti porabljen čas in opravljeno količino dela. Glede na ta rezultat, potem lahko ob primerih znakov utrujenosti z delom enostavno prenehamo. Ker imamo dosežene rezultate, se lahko mirno posvetimo drugim opravilom, ki od nas zahtevajo bistveno manj energije. Zelo dobrodošlo je tudi zavedanje o opravljenem delu v določenem času, ker lahko z dinamičnim dojemanjem dela izboljšujemo rezultate. Rezultati so lahko en dan boljši, drugi dan slabši. V primeru, da imamo možnost, lahko boljše rezultate enega dne vnovčimo takrat, ko boljši rezultati iz takšnega ali drugačnega razloga niso mogoči. Zato si beležimo svoje aktivnosti. Preko beleženja lahko prepoznamo značilnosti našega dela. Zelo pomembna je optimalna količina opravljenega dela. To je vrednost, ki predstavlja našo povprečno delovno sposobnost. V času, ko so naše sposobnosti večje jo lahko presežemo, obratno jo ne dosežemo. Izgorevanje lahko preprečimo s skrbnim zavedanjem, po potrebi beleženjem, svojih delovnih aktivnosti.

več