Izračun zavarovanja sodi med poslovne odločitve , ki jih dnevno sprejemamo.

Predvsem zaradi mnogih ponudb ter tudi nekaterih slabih izkušenj. Mnoge ponudbe na trgu uporabljajo cenene trike, s katerimi željo vodo napeljati na svoj mlin. Slabe izkušnje nas privedejo do odločitve, da vsako podobno odločitev v prihodnosti dobro proučimo, analiziramo. S pomočjo takšnega ravnanja dobimo tudi izkušnje, veliko prej znamo med ponudbami izvesti selekcijo ter se na podlagi njega bolje odločiti. Vsaka zavarovalnica se na trgu bori za čim boljši tržni delež na zavarovalniškem trgu. Zato skuša na vse razpoložljive načine pridobit nove zavarovance ter obdržati obstoječe. Ponudbe so temu primerno mamljive, kako so dejansko ugodne pa nam pomaga ugotoviti izračun zavarovanja. Možno ga je izvesti na več načinov. Eden od načinov je vzpostavitev kontakta z zavarovalnico ali njenim predstavnikom ter prošnjo za ponudbo. V tem primeru je dobro čim bolje opisati svoje zahteve ter dati jasno vedeti, da nas razne dodatne ponudbe ne zanimajo. Z njimi postane izračun zavarovanja manj pregleden, človeka zmede. Kar je velikokrat cilj tistega, ki ustvarja ponudbo. Sami na takšne poizkuse najbolje odgovorimo tako, da jih avtomatsko zavrnemo. Če je potrebno z obrazložitvijo, v kateri spregovorimo brez dlake na jeziku, kratko in jedrnato. Takšen izračun zavarovanja izvedemo preko osebnega obiska, telefonskega pogovora, preko elektronske ali klasične pošte ter na druge podobne načine. Tak način je dober tudi v primeru, ko imamo dobre izkušnje z zgolj eno ali kvečjemu nekaj zavarovalnicami. Dejansko smo že odločeni za ponudbe točno določene zavarovalnice, želimo le informacijo, ki nam nudi ocenitev primarne ponudbe ter možnosti za pogajanja. V tem primeru je izračun zavarovanja podpora dobri odločitvi. Ker imamo dobre izkušnje z zavarovalnico in njenim poslovanjem želimo to tudi nadaljevati. Sam izračun zavarovanja pa nam pomaga pridobiti občutek poštenosti ter se prepričati v obstoj vedno dobre ponudbe.

Izračun zavarovanja nam narekuje vest.

https://www.vzajemna.si/