Izračun zavarovanja je koristna informacija pri odločanju.

Učinkovit izračun zavarovanja nam danes omogočajo številne spletne strani . S tem nam je olajšana odločitev, lahko pa nudi tudi oblikovanje informacij in morebitnih vprašanj pred samo sklenitvijo. Za izračun zavarovanja imamo na spletu več možnosti, razlikujejo se po zavarovalnici oziroma ponudniku, po vrst oziroma obliki zavarovanj ter na razne druge načine. Pri uporabi je potrebno spoštovati vsa zapisana pravila in drugo gradivo, prav tako velja biti pri opravljanju izračuna pošten. Vsak izračun zavarovanja je lahko drugače oblikovan, podrobnosti pa so za koristnost informacije ključnega pomena. V ponudbah dobimo velikokrat tudi razne dodatne plačilne ugodnosti, katre velja dobro pregledati in preveriti njihove dejanske učinke. Za izračun zavarovanja so dobre tudi številne druge zunanje informacije, predvsem neposredne izkušnje drugih oseb z izbrano ali določeno zavarovalnico. To so lahko informacije v govorni obliki ali informacije v pisni obliki. Govorna oblika ima prednost v tem, da je bolj neposredna ter nudi dodatno vrednost v samem podajanju. Za izračun zavarovanja koristne informacije se uporablja govor, ki pa je kot vemo od primera do primera različen. Zadovoljna oseba bo govorila drugače, kot oseba s slabimi izkušnjami. Že po tonu lahko dobimo dober namig o tem, kaj nam izračun zavarovanja pomeni preko takšne informacije. Pisna oblika informacij je posredna, saj pred objavo največkrat vir informacije pregleda vsebino. Poleg tega v tem primeru ne slišimo tona ter dobimo drugih občutkov, kot je to značilno za neposredno glasovno informiranje in sporočanje. Izkušnje drugih neposrednih in neobremenjenih virov imajo za izračun zavarovanja pomembno težo, saj lahko pred sklenitvijo zastavimo vprašanja, določimo pogoje ter na druge načine pridobimo sebi večjo pogajalsko moč. Največja pogajalska moč je izražena že z več ponudniki na trgu, kar pomeni potrebo po večjem prilagajanju zahtevam sklenitelja zavarovanja.

Izračun zavarovanja je mogoče izvesti na različne načine, velja jih izkoristiti.