Izračun zavarovanja, zahteva pošten odnos

Izračun zavarovanja zahteva pošten odnos .

Pošten odnos med zavarovancem in zavarovalnico je temelj vsakega dobrega zavarovalniškega posla. Zavarovanec se ne sme v nobenem delu sklenjenega zavarovalnega posla čutiti oškodovanega, izigranega in prevaranega. Zavarovalna polica, ki jo je podpisal, ga mora zavezovati k spoštovanju obljubljenih dolžnosti in hkrati nuditi vse iz zavarovalne pogodbe izhajajoče pravice. Izračun zavarovanja se razlikuje od primera do primera. Osebe, ki nameravajo skleniti zavarovanje in zavarovanci se med seboj zelo razlikujejo. Za zavarovalnico je predvsem pomembna njihova preteklost povezana s sklenjenim zavarovanjem. Enako izračun zavarovanja ocenjuje zavarovanec, saj je zanj enako pomembna zgodovina zavarovalnice. Med zavarovalnicami je preden se je odločil za ponudbo oziroma sklenitev zavarovanja, zagotovo odločil za najboljšo. Odločitev o najboljši zavarovalnici običajno temelji na dobrih izkušnjah iz preteklosti ali na dobrih referencah. Izkušnje iz preteklosti se lahko nanašajo na isto zavarovalnico pri kateri je sklenil zavarovaje ali namerava skleniti zavarovanje lahko pa gre za drugo zavarovalnico. Običajno je sprememba zavarovalnice povezana z negativno oceno zavarovalnice. Včasih prav izračun zavarovanja odloča o sklenitvi zavarovanja oziroma odločitvi za izračun zavarovanja pri drugi zavarovalnici. K temu zavarovanca poleg negativnih izkušenj nagovarjajo reference prijateljev, znancev ali sorodnikov z drugimi zavarovalnicami. Izračun zavarovanja mora zato biti dobro sestavljen in izveden. Upoštevati mora zgodovino vsega kar je povezano z zavarovanjem ter zreti v prihodnost, ki jo kaže statistika in iz nje izhajajoči trendi. Na konkurenčnem trgu je izračun zavarovanja še toliko bolj pomemben. Hitro in pošteno uveljavljanje pravic je za zavarovanca zelo pomembna lastnost, ki v veliki meri odloča o zavarovanju. Vsako zavlačevanje, prelaganje odgovornosti zavarovalnice zavarovanci ocenjujejo kot nesprejemljivo in negativno lastnost. Reference takšne zavarovalnice se hitro razširijo na trg, zato so dodatne nepristranske informacije dobrodošle. Slednje lahko zapečatijo usodo zavarovanja.

Izračun zavarovanja je ključen element za sklenitev zavarovanja, narekuje pravice in dolžnosti tako zavarovalnice kot zavarovanca.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.