Kirgizija je celinska država Centralne Azije.

Gorata pokrajina je zaslužna, da se Kirgizija velikokrat v pogovornem jeziku poimenuje Azijska Švica . Število visokih vrhov poskrbi, da je
Kirgizija posebnost med nekdanjimi Sovjetskimi republikami, ter se na drugi strani uvršča med države, katere gornikom nudijo številne užitke. Prav zaradi tega je Kirgizija še toliko bolj zanimiva, saj je bila še do praktično včeraj to odmaknjena in nedostopna država. Pohodnike, ki željo vedno nove in neosvojene vrhove bo Kirgizija zagotovo bolj privlačila, kot druge dežele, katere gornikom nudijo osvajanje vrhov že več kot pol stoletja. Kirgizija se v centralni Aziji nahaja v središču pozornosti velikih sosed. Okrog nje so nanizane nekatere velike države. Na vzhodu se nahaja Kitajska. Sever, jugozahod in zahod dežele pa meji na nekdanje Sovjetske republike, to je : Kazahstan, Tadžikistan, Uzbekistan. Prestolnica Kirgizije je Biškek. Mesto ima milijon prebivalcev, ki za pogovorni jeziku uporabljajo predvsem ruščino. Kar je sila praktično ob dejstvu, da prebivalstvo pripada osemdesetim različnim narodnostim. Prestolnica je razmeroma mlado mesto, temelji pa na geografski odličnosti pokrajine. V okolici so namreč našli ostanke, ki govorijo o tem, da se je človek tu naseli že v času prazgodovine. Poseben napredek je pomenil nastanek trgovskih poti med Azijo, Evropo in Afriko. V bližini je namreč potekala Svilna cesta, katera je svoj čas povezovala dežele Evrope in Azije ter Afrike. Sestavljena je bila iz niza medsebojno povezanih trgovski poti, ki so se navezovale glede na potrebe in značilnosti destinacij. Pomembna je bila za povezovanje različnih kultur izmenjavo dobrin, navad in vsega zanimivega med zelo oddaljenimi kraji. Tako so krajne točke Svilne ceste potekale od južnih evropskih obal v Sredozemskem morju, do pristanišč v Tihem in indijskem oceanu. Potekale so vse do kitajskih obal, otokov kot je Java ter obal vzhodne Afrike. Prestolnica države Kirgizija je bila ena od postojank.

Kirgizija je neodkrita destinacija.