krčne žile

Koža, ogledalo človeka

Koža človeku zagotavlja pomembne življenjske funkcije .

Varuje in omejuje ga z okolico, omogoča uravnavanje telesne temperature, pomaga mu zaznavati. Koža je sestavljena je iz treh plasti in sicer vrhnjice, usnjice ter podkožja. Vrhnjica je zunanja plast, usnjica je najmočnejša plast, podkožje pa je globoka plat pod usnjico. Zunanja plast ima varovalno nalogo, ne prepušča vode, preprečuje vdor bakterij v notranjost telesa ter zadržuje telesno toploto. Usnjica vsebuje čutilna telesca, iz njih izhajajo čutilna živčna vlakna, preko vzburjenja pošiljajo možganom zaznave. Podkožje preprečuje oddajanje toplote ter varuje globje ležeče organe pred udarci. Koža je od človeka do človeka v osnovi enaka, v podrobnosti pa zelo različna. Barvo kože določajo prekrvavitev, debelina in količina pigmenta. Lastnostim primerno različna je tudi občutljivost na točno določene vplive iz okolja. Načeloma drži, da je človek naravno prilagojen okolju iz katerega izhaja, kar nakazuje tudi koža in njene značilnosti pri veliki množici populacije tega okolja. Obstajajo pa tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo. Tako je pri nekaterih posameznikih odpornost na mraz bodisi večja ali manjša, na drugi strani pa je lahko koža bolj ali manj odporna na vročino. V vseh primerih pa je njena učinkovitost in opravljanje funkcij odvisna od posameznika, ter v praksi zelo različna. Primeri iz prakse govorijo o tako optimalni skrbi, kot tudi pretirani in premajhni skrbi zanjo. Vsaka koža, ki ima optimalno skrb se na hitro loči od tiste, za katero je namenjeno preveč ali premalo skrbi. Optimalno skrb prepoznamo po naravni barvi in na sploh prijetnem videzu. Pretiravanje je v današnjem času pogosto, na žalost obstajajo tudi primeri premajhne pozornosti. O tem, kakšno skrb bo izbral posameznik je stvar njegove presoje. Optimalna skrb ne zahteva veliko v količini, ampak kakovosti. Od posameznika pa je tudi odvisna presoja, kaj je to optimalna skrb za zdravo in lepo kožo.

Koža je ogledalo človeka.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.