Lastnosti sodnih tolmačev

Zelo dobro mora poznati pravne izraze. Biti mora komunikativen, nevtralen in zbran. V vsakem trenutku mora opravljati prevajanje in ne z naprimer obtoženim kramljati. Vsak trenutek mora vedeti kaj kdo izjavlja.
Večje so težave, ko poteka prevajanje v manj razširjenih tujih jezikoh. Zelo praktično je, če ptrevajalec obvlada več tujih jezikov. Lahko se zgodi, da prevajalec na sodišču zna veliko več kot lahko pove na sodišču.

Lastnosti sodnih tolmačev.

• Vestnost in natančnost; prevajanje ne dopusti olepševanja, spreminjanja, dodajanja, odvzemanja in komentiranja. Govorjenje mora biti jasno, prevajati natančno in vestno. Veže ga zaprisega in, če jo krši je lahko suspendiran. Sodni tolmač je odškodninsko odgovoren , če namerno ali iz malomarnosti zakrivi škodo stranki. Svoje delo mora opravljati redno, ne sme brez neutemeljenih razlogov odklanjati svojega dela, če to zahteva sodišče. Lahko se ga kaznuje z denarno kaznijo, če se izogiba svojim obveznostim, ki jih ima do sodišča. Vse obveznosti so zapisane v Uradnem listu in je prevajalec z njimi seznanjen.
• Nepristranskost; sodni tolmač mora biti nevtralen, izogibati se mora razpravam s stranko, če je nepotrebna. Če je sodni tolmač v sorodstvenem razmerju s sodnikom, tožilcem, stranko ali drugimi udeleženci sodnega postopka, ga je potrebno zamenjati in prevajanje mora opravljati drug sodni tolmač.
• Strokovnost; znati morajo hraniti zaupne podatke, nikoli ne smejo zlorabiti zaupanje, biti morajo raziskovalnega duha, neprestano se morajo izobraževati in izpopolnjevati na jezikovnem področju in strokovnem področju. Nikoli se ne smejo izkoriščati z informacijami, ki jih dobijo na sodišču. Njihovo delo je samo prevajanje in tu se mora vse končati. Zelo morajo biti previdni, ko naletijo na znane osebe. Zavezani so k molčečnosti.
• Prilagodljivost in samostojnost; vedno mora biti samostojen in prilagodljiv, obvladati mora komunikacijo, spretnosti z ljudmi na različnih ravneh.
Biti sodni tolmač je zahtevno in odgovorno delo, zato naj ga opravljajo samo sposobni ljudje. Preden se odločite za to težko izkušnjo premislite za začetek le o klasičnem prevajanju katerega lahko opravljate tudi v tej agenciji, kasneje pa se vam morda ponudi priložnost za sodno prevajanje.