Lisca nam omogoča uživanje svobode .

Uživanje svobode nam Lisca zagotavlja na razne načine. Del programa Lisca sam sebi kliče k uživanju svobode. Poleg tega pa Lisca omogoča tudi svobodno izbiro, ki je vedno v kraku s časom. Zato je Lisca tudi primerna izbira za vse, ki si željo imeti svobodo izbire, želijo uživati svobodo ter imeti številne druge lastnosti, katere Lisca lahko ponudi. Mnogim je zato Lisca izbira, ki ima prednost pred številnimi drugimi. Ko se v trgovini odločajo je to velikokrat prva izbira. Druga ponudba je v takih primerih zgolj kot zlata rezerva. Kupci veliko damo na blagovno znamko v nekaterih primerih. Obstajajo pa seveda tudi nasprotja. Tradicionalne blagovne znamke nekaterim kupcem pomeni, da preprosto ne morejo zgrešiti. Ker vedo iz preteklosti, kaj ta blagovna znamka ima, kaj prinaša, kakšne lastnosti ima skozi čas, se vedno znova odločajo zanjo. Toliko boljša izbira je tradicionalna blagovna znamka, ko poznamo tudi druge blagovne znamke. In je nam priljubljena blagovna znamka zavestna odločitev. Vemo, da druge blagovne znamke ne nudijo vse, kar nam prinaša tradicionalna blagovna znamka. Bodisi lastnosti, ki so vezane na sama oblačil, lahko so prednosti na področju razmerje cena, lahko obstajajo številnih drugi razlog in motivi za izbiro tradicionalne blagovne znamke. Seveda je vedno dobro izkusiti kaj drugega. Tudi če se zgodi negativen scenariji, to pomeni, da se bomo v prihodnosti še bolj držali vsega, kar nam blagovna znamka, ki je naša tradicionalna izbira, ponuja in nudi skozi daljše obdobje. V primeru pozitivnih izkušenj pa odkrijemo nekaj novega. To pomeni, da izkušnjo z tradicionalno blagovno znamko združimo z novejšo ali na novo odkrito blagovno znamko. Ljudje se vedno učimo, zato je treba takšna odkritja, ki so pozitivna ali manj dobra , šteti, kot dobro izkušnjo.

Lisca nam omogoča, da imamo na izbiro ponudbo, ki nikoli ne razočara, bodisi v tradicionalnem ali sodobnem pomenu.

Več