Luskavica je nalezljiva in kronična vnetna bolezen .

Statistično luskavica prizdene do pet odstotkov populacije, večja je pojavnost pri osebah, ki imajo svetlo kožo. Kaže se kot rdečkaste spremembe na koži. Bunkaste in ploščate spremembe na koži obolele osebe so prekrite s srebrnkastimi luskami. Najdemo jih nad trtico, ledveno hrbtenico, na komolcih, kolenih in lasišču. Pomembno je zavedanje, da je luskavica lahko pogostejša pri osebah, ki doživljajo sistemski ali okolijski negativni vpliv. To področje je danes velikokrat spregledano, pogosto se razume kot nekaj vsakdanjega, lahko bi rekli tudi normalnega. Vendar gre za zelo zgrešeno razmišljanje. Vsakomur bi koristilo predvsem spoznanje drugačnih okoljih, kjer se negativni vplivi čisto drugače tretirajo in obravnavajo. S tem bi imeli izkušnjo, da je luskavica lahko čisto drugačna izkušnja, kot v okolju, kjer so vplivi manjši. Stres je tipičen primer nezdravega načina življenja in okolja. Kot sami vemo, pa imamo vsekakor možnost odprave vzrokov. Način življenja določamo sami, tudi okolje lahko izbiramo. Težava prvega koraka je predvsem ujetost v življenjsko okolje in ritem. Lahko pa si pomagajo z izkušnjami oseb, ki jih je prizadela luskavica ter so se odločili za spremembo okolja oziroma druge rešitve v smeri zmanjševanja negativnih vplivov. Na drugi strani imajo izkušnje zdravih ljudi, ki so bili prav tako prepričani v smiselnost vztrajanja življenja v okolju v katerem živijo, kljub znanim negativnim vplivom. Ko jih je zdravje zapustilo ali jih je okolica prizadela, pa so ugotovili, da so alternative veliko bližje, kot so si pred tem predstavljali. Zato nam je lahko luskavica motiv za spremembe oziroma dober vzrok, da naredimo prvi korak. Veliko pomaga tudi organiziranost tekom dneva. Vsak človek ima določene sposobnosti, katere pa so količinsko in kakovostno omejen. Prekoračitev sposobnosti ima največkrat negativne posledice, zato je treba razmisliti o smiselnosti takšnega početja.

Luskavica se odpravlja z zdravljenjem na različne načine.

Več