Modna oblačila so velika paleta možnosti .

Ker so modna oblačila na voljo na vsakem koraku, veljajo za dostopna, hkrati pa postajajo z množičnostjo na vsakem koraku konfekcijska ponudba . Kar nekaterim ustreza, drugim pa ne ustreza. Ustreza predvsem vsem, ki na modo ne dajo veliko, pomembno je, da so modna oblačila ustrezne velikosti, da so primerna za letni čas in zadovoljijo številne druge osnovne zahteve. Drugi se zavedajo, da z njimi tudi sporočamo okolici številne informacije. Zato pa jim ni vseeno, kaj sporočajo okolici. Tej zahtevi primerno modna oblačila izbirajo skladno s tem, kar želijo sporočiti okolici. Mnogim se zdi takšno razmišljanje pretiravanje, vendar lahko na enostaven način izvemo tudi nasprotna dejstva. Pogledati velja samo barve oziroma barvni spekter. V primeru, da za ista modna oblačila izberemo nekaj zelo različnih barv, bo izgled osebe v množici čisto drugačen. Vse druge lastnosti so ob tem enake, razlika je zgolj v barvi. Občutek, prvi vtis in podobno, se v hipu spremeni in postane povsem različno, ko izberemo modna oblačila drugih barv. Pomembno pri tem spoznanju je, da barva kot taka na opazovalca ne deluje zgolj neposredno, ampak ima velik pomen usklajenost z značilnostim osebe. Značilnosti osebe so barva las, barva oči, telesni proporci in druge telesne značilnosti. Zato pregovorno velikokrat slišimo, da so modna oblačila kot ulita za določeno osebo. Barva sama torej ima vpliv, vendar toliko večji, ko se ujema z osebnimi značilnostmi ter združita učinek barva in osebne značilnost. Ob tem se velja zavedati, da je barva zgolj ena od značilnosti, druge lastnosti so lahko prav tako pomembne in dosežejo podoben učinek s kombinacijo telesnih značilnosti. Izbrati po osebnem okusu zato ne velja zgolj za ustreznost osnovnim značilnostim, ampak ustreznost vsem osebnim značilnostim.

Modna oblačila ponujajo osebi z izbiro izražanje svojih telesnih značilnosti in izjemnosti v množici drugih oseb.

http://www.nama.si/oddelki/perilo