Modni dodatki so lahko namenjeni preživljanju prostega časa, poslovna garderoba narekuje drugačno izbiro.

Modni dodatki so ženske torbice , šali, pasovi, nakit in podobno. Obleka in obutev o nas v javnosti povedo več kot tisoč besed. Tega dejstva se mnogi zavedajo, drugi pa manj. Vse je odvisno od osebe ter njene ocene pomembnosti obleke in obutve. Biti prepričan, pa pomeni preizkusiti ter dobit nedvoumno sporočilo. Kdor je pozoren na okolico, bo pri izbiri pozoren. Sam ocenjuje okolico, zaveda pa se tudi obratnih aktivnosti. Tako kot padejo v oči modni dodatki in drugi deli garderobe nam, tudi drugi ocenjujejo nas. Med množico vedno najdemo primere garderobe, ki nam je všeč. Ter primere garderobe, kateri so nam nasprotje od všečnosti. Kar nam je všeč, lahko razumemo kot bi sebe videli v ogledalu. Ko gre za osebo podobne starosti, postave ter drugih podobnih lastnosti toliko bolj. Nam všečni modni dodatki ter druga garderoba, bodo na nas imeli enak učinek na okolico. Zato je v dilemi pred izbiro vedno modro narediti sprehod, ter si vsaj malce ogledati modno revijo mimoidočih. Pri tem ne bomo zgolj ocenjevali kako bi izgledali modni dodatki in druga garderoba na nas, lahko gremo tudi korak dlje. Poleg lastnosti naše izbire, lahko pozornost namenimo tudi alternativam naše izbire. To so bolj ali manj drugačne lastnosti našega osebnega okusa, ki so nam znane ali neznane. Velikokrat v množici dobimo dober napotek za spremembo, modni dodatki bodo v tem primeru odstopali od predhodnih v različnih lastnosti. Hkrati pa bomo prepričani, da bo sprememba pravilna ter imela svoj pozitiven učinek. Posebno to velja za primere, kjer imamo proste roke izbire. Udeležba na nekaterih protokolarnih dogodkih, na drugi strani zahteva upoštevanje nekaterih pravil. K sreči velikokrat niso skrivnost, zato imamo izbiro olajšano.

Modni dodatki so pomembna odločitev, ko moramo svojo odločitev prilagoditi dogodku primerno.