Najcenejši internet omogoča hiter prenos podatkov .

Podatki, ki jih prenaša najcenejši internet, sestavljajo različne vsebine. Prenos mora biti hiter in zmogljiv. Hitrost se danes razume pod pojmom v naslednjem trenutku. Kar pomeni, da poslano količino podatkov prejemnik prejme v naslednjem trenutku. Ne glede na oddaljenost. Lahko je naš sosed ali prijatelj na drugem koncu sveta. Sodobna stvarnost pričakuje, da najcenejši internet v naslednjem trenutku omogoča sprejem podatkov v izjemno kratkem času. Zmogljiv prenos podatkov pomeni prenos ustrezne količine podatkov. Količine so glede na preteklost večje. Zato ne moramo več računati na nekdanje zmogljivosti in standarde, zreti moramo v prihodnost. Kako zmogljiv mora biti najcenejši internet najhitreje vidimo po raznih vsebinah, ki smo jih ustvarjali, pošiljali, izmenjevali v preteklosti. Na enostaven način lahko vidimo, kakšna količina podatkov sestavlja to vsebino. Ugotovili bomo, da gre danes za bistveno večje količine. Tipičen primer so fotografije. Pred desetletjem so kakovostni digitalni fotoaparati ustvarjali slike v količini podatkov, ki so danes domena zelo osnovnih naprav za ustvarjanje slik. Kdor je imel to izkušnjo se spomni, kako zamudno je bilo ogledovanje slik ali drugih vsebin z enako količino podatkov. Minila je cela večnost predno smo si vsebino lahko ogledali. Danes najcenejši internet omogoča bistveno drugačno izkušnjo. Ker gre za bistveno bolj kakovostno omrežje je mogoč ogled vsebine sestavljene iz večjega števila podatkov hitro in enostavno. Praktično si po prejetju vsebine v naslednjem trenutku ogledamo poslano. Enako izkušnjo bo doživel naslovnik, kateremu najcenejši internet prenaša z naše strani poslano vsebino. Pri odločitvi je dobro biti prepričan v na eni strani izpolnjene obljube, na drugi pa vedeti kakšne so naše minimalne zahteve. Preizkus prenosa podatkov omogočajo razni ponudniki. Najbolj so za tak preizkus motivirani ponudniki raznih vsebin. Sami lahko poleg tega preverimo naše potrebe glede na izkušnje ter oceno potreb v prihodnosti.

Najcenejši internet je sodobna stvarnost.

Več