Naložbene priložnosti zaznamujejo lastnosti, kot so varnost investicije , donos ter razne druge lastnosti. Vse lastnosti, ki jih nudijo naložbene priložnosti je dobro poznati. Dobre informacije za naložbene priložnosti so načeloma na voljo na vsakem koraku. Vendar se je dobro zavedati tudi pasti, ki jih lahko prinašajo informacije, katere opisujejo naložbene priložnosti. Informacije, ki opisujejo določene naložbene priložnosti imajo lahko drugačen namen, kot ga sami pričakujemo.

Zavedati se moramo, da nekatere naložbene priložnosti lahko prinašajo ugodnosti in učinke na drugačne načine. Dobre naložbene priložnosti so največkrat skrivnost. Velikokrat je možnost dobička omejen. Zato moramo informacije jemati z veliko mero treznosti. Velikokrat je dobro kakšno priložnost izpustiti v prid večje varnosti. Prav tako ni najbolj modro sklepati po zgolj informaciji. Vsako informacijo je moč preverit. Načini so mnogi, izbrati je dobro najboljše in najbolj koristne. Dobre informacije so predvsem tiste, ki opisujejo tako dobre kot manj dobre lastni investicije. Zavedati se moramo, da ima vsaka investicija, tako kot vse stvari v življenju, tako dobro kot manj dobro stran. Zato lahko upravičeno postanemo skeptični pri informaciji, ki našteva zgolj dobre strani investicije. Slabe strani so lahko iz različnih razlogov skrite. Takoj lahko pomislimo, da so slabe strani takšne, da odvrnejo potencialne investitorje. Kar takoj pomeni slabo lastnost takšne naložbe. Naložbe prepoznamo kot dobre tudi po investitorjih. Investitorji se med seboj razlikujejo.

Nekateri dajejo prednost dobičkom, drugi varnosti, tretji imajo nek čisto svoj način odločanja. Naložbeniki, ki dajejo prednost dobičkom so pripravljeni na tak ali drugačen način sprejeti tudi tveganje. Kar pomen, da se v primeru podobne odločitve, moramo tudi sami soočiti s tveganjem. Ali pa se odločiti za druge priložnosti, katere dajejo prednost varnosti, pri tem pa so pripravljeni sprejeti manjšo donosnost naložbe. Dobre naložbe so predvsem tiste, katere so nam v celoti pisane na kožo. Naložbene priložnosti moramo pred odločitvijo pretehtati.