Oblačila morajo imeti kakovostne lastnosti , po želji, okusu in zahtevah kupca.

Kakovostne lastnosti imajo danes izbrana oblačila. Izbira ni zahtevna če vemo, kaj želimo imeti in kaj kupujemo. V osnovi nas oblačila ščitijo pred vplivi iz okolice. To pomeni, da smo preko njih zavarovani pred negativnimi vplivi iz okolice. Poleg tega oblačila opravljajo še druge naloge. Ker so oblačila lahko zelo različna, lahko že njihove estetske lastnosti pomenijo veliko. Tako imamo oblačila, ki jih nosijo samo pripadniki določene skupine ljudi. kupci in uporabniki jih seveda izbiramo na tisoč in en način. Nekaterim je dovolj, da zadovoljujejo osnovno funkcijo, drugim je pomembna estetika, tretjim je vešč, da so kakovostna, obstajajo pa še mnogi drugi načini izbire. Izbira je možna tudi po namenu. V nekaterih primerih so lahko oblačila športna oprema. Kar pomeni, da je z lastnostmi prilagojena zahtevam točno določene aktivnosti. V ta namen je športna oprema izdelana in izbrana. V nekaterih primerih pa je športna oprema lahko uporabljena izven športnih aktivnosti. to možnost dajejo predvsem dobre lastnosti, ki jih ima športna oprema. Danes je takih možnosti veliko. Pogosti pa so tudi primeri, ko je športna oprema uporabljena izven športnih terenov. Možnosti za izbiro oblačil s tem še zdavnaj ni izčrpana. Svet je danes postal globalna vas, kar pomeni, da imamo med drugim na voljo izdelke in storitve iz oddaljenih delov sveta. Dobavljivost je hitra in enostavna, seveda pa je pred nakupom dobro upoštevati lastnosti lastnega trga. Na tržiščih so vedno prisotne razlike. Kar pomen, da so določena tržišča obravnavana drugače od drugih. To pomeni številne razlike v vseh lastnostih, ki se tičejo nakupa. V primeru, da naše tržišče ne zadovoljuje potreb, lahko v vsakem primeru izberemo drugo tržišče. Dobro je poznati razlike med tržišči.

Oblačila nas varujejo pred negativnimi vplivi iz okolice, vedno bolj pa je pomembna njihova modna ustreznost.