Obleke so lahko butična ponudba ali konfekcija.

Butična ponudba pomeni, da so obleke narejene po željah naročnika. Največkrat je tudi uporabnik oziroma bo izbrano nosil na sebi. Konfekcija pomeni, da gre za večje število delno enakih izdelkov. Izraz konfekcija se ne uporablja zgolj pri oblačilih, ampak je velikokrat uporabljen pri izražanju podobnosti, enakosti, celo dolgočasnosti ali drugih podobnih izrazov. Konfekcijske obleke imajo poleg delno enakih lastnosti tudi različne lastnosti. Ker imamo ljudje različne fizične značilnosti pomeni, da je točno določena ponudba bodisi primerna ali neprimerna. Najbolj primerna je takrat, ko so obleke kot ulite. Torej ne potrebujejo nobenih dodelav ali predelav. Oseba jih izbere, kupi in po potrebi tudi takoj uporabi. Neprimernost pa pomeni, da fizične značilnosti ovirajo uporabo točno določene ponudbe. Da bi neprimerne obleke postale primerne je potrebno bodisi izbrati večjo ali manjšo konfekcijsko številko, drugačen kroj, drugo ponudbo. Druga opcija so dodelava ali predelavo. Nekateri so zaradi svojih telesnih značilnosti že navajeni, da izstopajo iz povprečja, kar pomeni, da konfekcija zanje redkeje nudi ponudbo kot ulite obleke. Največkrat gre za dolžino hlačnic, rokavov, sprememb zaradi obsega telesa ali kakšne druge spremembe. Alternativa pa je tudi butik. V javnosti imajo butične obleke zelo različne ocene. Nekaterim se zdijo pretiravanje, drugim pa nasprotje, za nekatere so celo racionalna izbira. Butik za take osebe predvsem pomen, da bodo lahko v celoti izbirali vse lastnosti, kot so barve, kroji, materiali, vzorci. V tem primeru bodo narejene tako, da se bodo na telo prilegale kot ulite, potreb po dodelavah in predelavah ne bo. Saj se bo v procesu izdelave vse prilagodilo telesnim in drugim zahtevam kupca. Mnogi s takšno izbiro nagradijo sami sebe, izražajo svoj življenjski slog ter na drugačen način potrjujejo pravilnost takšne odločitve.

Obleke so več kot le kos blaga, ki ga oblečemo zaradi potrebe ali celo iz navade.