Obračun plače lahko delodajalec ocenjuje kot možna konkurenčna prednost na vedno bolj zahtevnem trgu.

Za vsakega zaposlenega je obračun plače pomemben. Plača je nagrada za opravljeno delo v določenem obračunskem obdobju. V večini primerov je obračunsko obdobje določeno splošno, obstajajo pa tudi nekatere izjeme. Nagrada za opravljeno delo ima poleg prejetih sredstev tudi druge učinke. Idealno bi bilo, da je nagrada poštena. To pomeni, da je skladna z vložkom upravičenca do nagrade. Praksa je velikokrat žal drugačna. S tem se tudi kaže razvitost delovnega okolja in družbe nasploh. Razvito delovno okolje je zainteresirano za čim večje dosežke, temu primerno zaposlene zanje motivira. Ena največjih motivacij je nagrada, pri tem igra pomembno vlogo njena višina. Konkurenčno delovno okolje je sposobno nagrado prilagajati dosežkom in iz njih izhajajočih učinkov. Višina za velike dosežke v razvitih družbah in konkurenčnih okoljih presega povprečne nagrade. Ko želimo izvedeti dejansko nagrado, nas največkrat nas zanima neto plača . Osnova za njen izračun pa je bruto plača. To je celoten znesek, ki ga delodajalec nameni zaposlenemu. Neto plača predstavlja znižanje zasluženih sredstev z vrednostjo raznih stroškov. Ko kandidiramo je obračun plače največkrat naveden v celotnem znesku. To pomeni, da nam delodajalec sporoča, koliko bomo v celoti nagrajeni za opravljeno delo, ob tem pa bodo poravnani vsi prispevki. Prispevki katere mora upoštevati obračun plače so prispevki za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter razni drugi odhodki. Mnogim so ti prispevki neznanka, težavo predstavlja tudi poznavanje obračuna. V pomoč so nekatera orodja, ki omogočajo izvesti obračun plače v neto znesku. Vse kar potrebuje uporabnik je ustrezna oprema, dostop ter nekaj osnovnega znanja uporabe. Obstaja seveda tudi strokovna pomoč za obračun plače, ki je bodisi brezplačna ali je potrebno storitev obračuna plačati. Brezplačna je lahko že zahtevana ob razgovoru za ponujeno ali kandidirano delovno mesto.

Obračun plače je pomemben motivacijski faktor.