Odpornost je potrebno učinkovito krepiti .

Učinkovito odpornost krepimo na razne načine. Najbolje je, da poznamo značilnosti svojega telesa ter splošno delovanje obrambnega mehanizma. Obrambni mehanizem ima nalogo, da človeško telo ščiti pred negativnimi vplivi iz okolice. Vsak obrambni mehanizem je zgodba zase. V največ primerih je obrambni mehanizem prilagojen okolici bivanja človeka, lastnosti obrambnega mehanizma pa so tudi podedovane. Prilagodljivost človeškega organizma najbolje prepoznamo, če obiščemo tuje dežele oziroma kraje z drugačnimi vremenskimi in klimatskimi značilnostmi. Ko opazujemo ljudi iz tujih dežel oziroma krajev z drugačnimi klimatskimi značilnostmi, lahko najprej opazimo, da so na vremenske vplive bistveno bole prilagojeni kot mi. Lahko rečemo, da imajo kraju in njegovim podnebnim značilnostim zgrajeno, pridobljeno in prilagojeno odpornost. Njihovo dobro odpornost oziroma prilagojenost klimatskim in drugim značilnostim okolja, najbolje prepoznamo pri vremenskih ekstremih. Velik vročina ali mraz se na obiskovalcih bistveno hitreje odrazi v reakciji človeškega telesa. Pri veliki vročini se tujci bistveno hitreje začnejo znojit, v primeru nizkih temperatur pa jih začne prej zebsti, kot ljudi iz domačega okolja. Odpornost je različna tudi v drugih tipičnih znakih. Človek, ki ima odpornost na nizke temperature, ker živi v hladnih delih sveta, bo v toplejših krajih v zimskem času bistveno manj oblečen. Odpornost na nizke temperature je pridobljena dedno in z dolgotrajnim bivanjem. Enako velja v nasprotnem primeru. Človek, ki je odporen na visoke temperature, bo lahko bolje prenašal vročino, kot ljudje iz okolice. Preprosto zato, ker prihaja iz krajev, ki imajo bistveno višje temperature.
Prilagojenost okolju in vremenskim značilnostim, je lahko tudi pridobljena. Vremenskim značilnostim se človek prilagodi predvsem z daljšim časom bivanja in izpostavljenosti klimatskim razmeram okolja. Čas uspešne prilagoditve je različen od človeka do človeka, nekateri se bodo novim vremenskim razmeram okolja prej prilagodili kot drugi.

Odpornost lahko ljudje krepimo na razne načine, zelo cenjeni in priporočljivi so naravni načini.