Optimizacija strani mora razumeti spletne veščine , če želi dobro izpolniti zahteve.

Učinkovita optimizacija strani zna med množico uporabnikov spleta najti množico, ki je za naročnika ciljna skupina . Uporaba spleta se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, največja razlika je v množičnosti. V desetletju pa se je zgodil tudi generacijski premik. Pred časom je optimizacija strani imela enostavnejše zahteve, saj splet ni bil tako zasičen kot je danes. Najbolj množična skupina uporabnikov spleta izpred desetletja je danes za temu primerna starejša, kar pomeni spremenjene interese na spletu ter zunaj njega. Poleg spremenjenih interesov, se optimizacija strani zaveda tudi večanja števila starejših uporabnikov. Mnogi predstavniki srednje generacije, so se v desetletju spremenili v upokojence. S tem pa se je povečala skupina uporabnikov spleta med upokojenci. Ta skupina je bila pred desetletjem manjša, v prihodnosti se bo ta skupina večala. Postopoma bo optimizacija strani imela na voljo bistveno večji starostni razpon uporabnikov. Kar bo prinašalo večji izziv ter večje priložnosti. Danes je v tej skupini še veliko število oseb, ki nima veščin uporabe spleta ter sposobnosti uporabe sodobne informacijske tehnologije. Danes optimizacija strani predvsem računa na skupine, ki ima zelo dobro razvite veščine uporabe spleta ter sodobne informacijske tehnologije. Predstavlja jih skupina zaposlenih in samozaposlenih, nekoliko manjša pa je skupina brezposelnih oseb. V populaciji zaposlenih in samozaposlenih oseb približno tretjina zelo dobro obvlada splet ter sodobno informacijsko tehnologijo. Med brezposelnimi osebami, pa je takih oseb zgolj petina. V obeh skupinah je znanje osnovnih veščin uporabe spleta in sodobne informacijske tehnologije zaznamovano z praktično enakim deležem. Dosega približno tretjino populacije med brezposelnimi ter v skupini zaposlenih in samozaposlenih oseb. Med upokojenci je takih oseb desetina, zelo dobro pa med upokojenci obvlada splet in sodobno informacijsko tehnologijo zgolj nekaj procentov populacije.

Optimizacija strani je aktivnost, ki priložnosti na spletu proučuje ter jih s pridom izkorišča.

https://www.red-orbit.si/storitve/optimizacija-spletnih-strani