Velikokrat se izraz dodatno zavarovanje enači z dopolnilnim zavarovanjem. V praksi pomeni, da dodatno zavarovanje krije stroške katerih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Velikokrat se taki primeri pojavijo pri zobozdravstvenih posegih.

Kaj sploh to zavarovanje obsega?

Zobozdravstveni posegi potekajo pod okriljem obveznega zavarovanja. Pri mesečnih pregledih se velikokrat zgodi, da posegov ni potrebno dodatno plačevati. Če pa zobozdravnik uporabi za namene posega določene komponente, ki jih obvezno zavarovanje ne krije pa stroške krije posameznik. Največkrat se to zgodi pri uporabi bele plombe, kjer se cena giblje od 20€-100€, odvisno od velikosti. Strošek je za nekatere, predvsem študente, velik. V takem primeru si je potrebno urediti dodatno zavarovanje, ki pokrije stroške, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

Med zdravstvenimi posegi naj bi bilo zagotovljeni, da je pacient že pred posegom obveščen o možnih zapletih in možnosti dodatnih uporabljenih komponent, ki jih bo po potrebi potrebno vključiti v operacijo. Pred posegom si tako lahko pacient uredi dodatno zavarovanje, ki ga krije v primeru uporabe omenjenih dodatnih komponent.  

Kje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje ponuja vsaka zavarovalnica v Sloveniji in posamezniku zagotavlja najnižje premije ob sklenitvi zavarovanja. Večina mladih se odloči za sklenitev na podlagi preteklih odločitev družinskih članov ali znancev. Pred sklenitvijo se tako lahko pozanimajo pri najbližjih o ugodnostih, možnostih koriščenja in vrstah zavarovanja.

Ker so opisi na spletnih straneh ponudnikov velikokrat opisani zelo zapleteno, se mladi sploh ne odločijo za sklenitev zavarovanja. Zato bi bilo ključnega pomena ponuditi mladim zgibanke v katerih bi bile opisane ugodnosti in jih s tem pritegniti v nakup dodatnega zavarovanja.