Prehlad ima mnogo vzrokov . Mnogo vzrokov ima prehlad, ker smo ljudje med seboj različni. Ljudje smo med seboj različni po dednih zasnovah, lastnih lastnostih ter okolju in drugih lastnostih življenja. Dedne lastnosti spoznavamo s primerjavo. Največkrat se v primeru dednih težav enake ali podobne lastnosti prenašajo v enakih ali podobnih vzorcih, od staršev na otroke ali pa je imela podobne težave kakšna druga generacija, mogoče stari starši. Okolje prav tako vpliva na težave, kot je prehlad.

V Sloveniji imamo zelo raznolika okolja, ki imajo zelo različne pogoje bivanja. Imamo dežele z bolj ali manj nizkimi temperaturami, dežele z več ali manj vetra, dežele z večjo ali manjšo vlažnostjo in podobno. Vse te lastnosti vplivajo na ljudi, ki v določenih deželah živijo daljše ali krajše časovno obdobje. Pri daljšem bivanju se človeško telo prilagodi razmeram v okolici. Obratno krajše časovno obdobje ne more razviti celotne prilagodljivosti, ki je značilna za daljše bivanje. Daljše bivanje med razvije med drugim odpornost na različne zunanje vplive. Da smo ljudje, čeprav živimo na razmeroma majhni oddaljenosti, zelo različno prilagojeni, lahko ugotovimo na preprost način. Temu primerno je lahko oseba na prehlad bolj ali manj odporna. Prehlad lahko v veliki meri preprečujemo z ustrezno zaščito, med katerim je lahko učinkovito tudi prilagajanje zunanjemu okolju bivanja. Posebno v zimskih mesecih smo ljudje izpostavljeni temperaturnim nihanjem, pri prehodih iz toplega v mrzlo okolje in obratno.

Večina ljudi se veliko bolje počuti v ogrevanih prostorih, kar pa je za prehlad lahko slabše. Predvsem je za prehlad slabše, ker se z gibanjem in zadrževanjem v ogrevanih prostorih zmanjšuje aktivnost obrambe človeškega telesa pred mrazom oziroma se aktivnost obrambe človeškega telesa pred mrazom onemogoča. Obramba pred mrazom je učinkovita takrat, ko je človek oziroma človeško telo izpostavljeno mrazu in se obramba aktivira. Prehlad lahko preprečujemo z aktiviranjem obrambnega mehanizma človeškega telesa.

Več o tem