Prehrana otrok je pomembna za zdrav razvoj .

Zdrav razvoj prehrana otrok omogoča z zagotavljanjem hranilnih učinkovin. Hranilna vrednost je od primera do primera različna. Prehrana otrok mora zagotavljati predvsem optimalno hranilno vrednost. Dobra prehrana otrok se poleg tega zaveda, da imajo otroci lahko različne prehranjevalne potrebe. Včasih se zgodi, da odrasli preprosto pretiravajo. Prehrana otrok mora skrbeti za razvoj sposobnosti. V dobi odraščanja so potrebe drugačne, kot v primeru odraslih oseb. Prehrana otrok mora nuditi vse potrebne koristne snovi za zdrav in kakovosten razvoj. Dobra prehrana otrok je predvsem naravna. Danes je naravna in zdrava prehrana velikokrat težje dosegljiva kot si mislimo. Naravna hrana je tista prehrana, ki je pridelana na naravne načine z čim naj umetnimi snovmi. Prepričanost v naravnost prehrane je zelo pomembna. Največkrat smo z naravnostjo zadovoljni takrat, ko smo vanjo prepričani z veliko verjetnostjo. Zagotavljajo nam jo pridelovalci hrane v katere imamo zaupanje. Največkrat se zaupanje gradi skozi daljše časovno obdobje. Več kot je dobrih izkušenj na daljše časovno obdobje, boljša je naša prepričanost v naravnost pridelane hrane. Nekaj lahko na tem področju storimo tudi sami. Seveda moramo imeti za to ustrezne pogoje. Celotnih potreb seveda ne bomo mogli zagotoviti oziroma jo bomo težje zagotovili. Lahko pa si zagotovimo možnosti. Danes je teh možnosti različno veliko. V nekaterih primerih je dostopnost do možnosti večja, v drugih pa manjša. Zelo pomembno je tudi zavedanje, da lahko zase in svoje otroke največ storimo sami. Prehrana je zelo pomembna lastnost človekovega življenja. Toliko bolj pomembna je za osebe, ki jo zagotavljajo tudi za mlajše generacije. Koristno je tudi, da mlajše generacije spoznajo pomembnost naravne prehrane. To je mogoče tako, da so vključeni v proces pridelave hrane skladno s svojimi sposobnostmi. Otroci so velikokrat veseli, če imajo možnost vključevanja v proces pridelave prehrane.

Prehrana otrok omogoča njihovo prihodnost, hkrati pa tudi prihodnost družbe.

Več o tem