Prevajalska agencija nam premaguje jezikovne težave.

Vsaka prevajalska agencija se trudi uveljavljati konkurenčne prevajalske prednosti. Prevajalska agencija se z njimi loči od konkurence in povpraševalce po njihovih storitvah preprečuje, da so izbrali dobro in modro. V skupini konkurenčnih prevajalska agencija lahko nudi mnoge konkurenčne prednosti. Prevajalska agencija se lahko bolje prilagaja željam in zahtevam. Dobra prevajalska agencija je tudi dostopna in omogoča storitve praktično v vsakem času. Prevajalska agencija organizira svoje delovanje tako, da lahko izvaja prevajanje ob različnem času in potrebah. Stranke imajo namreč željo po različnih prevajalskih storitvah. Največkrat se odločajo za pisno prevajanje ali tolmače. Gre za dve zelo pogosti storitvi. Pisno prevajanje je prevajanje pomena besed izvirnega v ciljni jezik. Dobra agencija se lahko pohvali z velikim naborom jezikov, katere lahko hitro in kakovostno prevedejo. Tolmačenje je prevajanje govora iz izvirnega v ciljni jezik. Za tolmačenje se odločamo predvsem v govorni komunikaciji. Tolmačenje se lahko izvaja v prostorih prevajalske agencije ali pa na terenu. Prilagodljivost je zelo pomembna, saj poslovni svet zahteva veliko potovanja v najrazličnejše kraje, temu primerno se potreba po tolmačenju pojavlja na zelo različnih lokacijah. Poleg zelo različnih lokacij, ki zahtevajo prilagodljivost, je zelo pomembno, da se tolmač zna vesti situaciji primerno. V poslovnem svetu so poleg formalne komunikacije v uporabi tudi komunikacije neformalnega tipa. Za vsako poslovno komunikacijo so neformalne komunikacije zelo pomembne, saj lahko prinesejo mnoge koristne učinke na dogovarjanje, sklepanje kompromisov, sklepanje poslov in druge situacije poslovanja. Poleg tolmačenja in pisnega prevajanja lahko prevajalska agencija nudi druge oblike prevajanja. Sodno prevajanje je oblika prevajanja, ki je redkeje zastopana, saj prevajalec ne more biti kdorkoli, ampak oseba, katera lahko s pečatom potrdi prevod. Prevajalska agencija mora slediti toku časa in sprememb, ki se tičejo tako njene dejavnosti, kot okolice delovanja. Tok časa in sprememb prinaša nove tehnologije in orodja za prevajanje.

Prevajalska agencija je za sodobno komunikacijo nujna.