Prijava na CPP

Poznavanje cestnoprometnih predpisov je ključno pri pridobivanju vozniškega dovoljenja za vse kategorije. Ravno zato je to en izmed prvih korakov v sklopu šolanja, področje pa je tudi dobro urejeno in nadzorovano. To pomeni, da lahko v vsakem primeru pričakujemo podobno izkušnjo, čeprav seveda obstajajo tudi določene razlike. Prijava na CPP bo verjetno že en izmed prvih postopkov, ki jih bo treba opraviti v sklopu šolanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Sledi opravljenemu usposabljanju za nudenje prve pomoči, poleg tega imamo običajno že pred pridobljeno tudi zdravniško spričevalo. Nato sledi prijava na CPP tečaj oziroma izobraževanje, ki se konča s preizkusom znanja in potrdilom. Potem lahko že zapeljemo na cesto, seveda v avtomobilu avtošole skupaj z inštruktorjem. Gre torej za ključni korak pri šolanju, pri katerem ne moremo iskati bližnjic. Poleg tega je lahko preizkus znanja cestnoprometnih predpisov tudi dokaj zahteven, zato je nujna prijava na CPP tečaj in skrbno izobraževanje na tem področju, tudi samostojno učenje je lahko zelo koristno.

prijava na cpp

Prijava na CPP tečaj in izpit

Ločiti moramo CPP tečaj in izpit, pogosto pa je vmes še kakšno interno preverjanje znanja, ki služi pripravi na izpit. Prijava na CPP pogosto vključuje kompletno pripravo vključno s tečajem in izpitom – oboje je namreč zahtevano, tako da bo treba opraviti tudi tečaj. Tečaj se opravlja pri ponudniku šolanja, organizira pa se lahko na različne načine. Običajno gre za intenzivni tečaj v nekaj dneh, to so skupinska predavanja in delavnice, pogosto so tečaji osnovani na konkretnih primerih in na izpitnih polah, ki jih utegnemo srečati na izpitu. Opravljenemu tečaju sledi prijava na CPP izpit, ki poteka na republiškem izpitnem centru. Pred tem lahko že šola vožnje opravi svoja preverjanja in ugotavlja pripravljenost kandidatov, preden se posvetijo dejanskemu izpitu. V vsakem primeru pa prijava na CPP izpit predstavlja zadnjo stopničko pred izpitom in nato praktičnim delom šolanja. Preberite več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.