Se je tudi vam kdaj zgodilo, da kakšnega izpita tudi v več poizkusih niste uspešno opravili? Zadnja možnost za napredovanje v višji letnik so popravni izpiti. Ker je to zadnja možnost, je pomembno da je ne izpustimo oziroma je ne zamudimo ter da jo uspešno opravimo.

Priprave na popravne izpite so za nekatere zelo stresne, saj je to njihova zadnja možnost za napredovanje. Veliko oseb, ki imajo možnost napredovanja samo še s popravnimi izpiti, se za same izpite pričnejo pripravljati veliko prej in si pri pripravah velikokrat najdejo pomoč.

Na voljo so nam razni učni centri ki nam nudijo pomoč pri pripravah na popravne izpite. V učnih centrih, ki nudijo tovrstno pomoč so zaposleni inštruktorji z ustreznimi izobrazbami in so strokovno usposobljeni.

Popravni izpiti navadno vsebujejo snov iz celotnega leta, zato je pomembno, da se snov predela v celoti. Pred razlago skuša inštruktor ugotoviti kakšno in koliko znanja ima učenec. Če učenec oziroma oseba, ki rabi inštrukcije nima ustreznega predznanja, se mu najprej posreduje razlaga, ki je potrebna za razumevanje nadaljnje snovi.

Snov se podaja razumljivo in se jo prilagodi glede na posameznika. Razlago pa se prilagaja glede na nivo zahtevnosti obravnavane šolske snovi.

Priporočeno je, da učenci na inštrukcije prinesejo zvezke, učbenike in delovne zvezke, v katerih imajo zapisano snov, ki jo je potrebno predelati, saj le tako lahko inštruktorji pripravijo ustrezne učne načrte.

Osebam, ki se pripravljajo na popravne izpite, se priporoča sprotno učenje snovi, sprotno utrjevanje znanja in reševanje čim večjega števila nalog. Pomembno je, da so osebe motivirane in ne pod prisilo.