krčne žile

Prostovoljno zavarovanje, kakovost varovanja zdravja

Prostovoljno zavarovanje omogoča varovanje zdravja na višjem kakovostnem nivoju.

Zato prostovoljno zavarovanje tudi postaja vedno bolj aktualno. Ljudje vedno bolj cenimo svoj čas, zato pri odpravljanju težav povezanih z zdravjem, pristopamo z vedno večjimi zahtevami po kakovosti. Ni nam vseeno ali za isto zdravljenje potrebujemo nekaj dni ali mesec dni. Prav tako nam ni vseeno kako bomo preživeli čas zdravljenja. Vsem je jasno, da ni vseeno kakšna je zdravstvena nega v času bolezni, poškodb ter drugih težav. Zato tem zahtevam primerno iščemo najboljše prostovoljno zavarovanje. Vemo, da nam obvezno zdravstveno zavarovanje nudi zgolj osnovo, katera pa v mnogih primerih ne zadošča današnjim zahtevam sodobnega človeka. Mnogi težavo vidijo v investicijo, ki jo zahteva prostovoljno zavarovanje. Vendar je to zelo površna ocena. S takšnimi ocenjevanji se konec koncev srečujemo dnevno na zelo različnih področjih. Dnevno se srečujemo z dilemo nakupa dobrin oziroma storitev, ki so različnih lastnosti, po ceni, kakovosti in drugih lastnostih. Razlika v ceni se nam kljub majhnem znesku zdi velika. Če želimo razčistiti dilemo moramo razliko ovrednotiti praktično. Nekateri se za prostovoljno zavarovanje odločijo potem, ko ugotovijo, da enak znesek porabijo, ko gredo s prijatelji kot rečemo na kavo. Še bolj modro pa postane investiranje, ko ocenimo vrednost svojega zdravja. To je brez dvoma neprecenljivo, da pa se oceniti škodo, ki jo utrpimo zaradi svoje profesionalne nesposobnosti oziroma omejene sposobnosti. Takrat je možno prostovoljno zavarovanje enostavno primerjati z predvidenimi prihodki, ki bi jih sicer prinesli dnevi odsotnosti. Vendar ta znesek velja predvsem za posameznike, ki predstavljajo del proizvodnega procesa. V primeru, da je oseba sama zadolžena za celoten proces oziroma ima nanj večji vpliv, pa je škoda z izgubo nekaj dni zaradi zdravstvenih težav bistveno večja. Takrat nam postane dejanska vrednost veliko bolj očitna, investicija pa veliko bolj smiselna.

Prostovoljno zavarovanje je pametna investicija v svoje boljše zdravstveno stanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.