prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje, zmanjšajmo stroške

Prostovoljno zavarovanje osebam omogoča znižanje stroškov .

Stroški so del vsakdanjika čisto vsakega človeka. Gospodarno ravnanje pri vsake človeku strmi k zniževanju strokov. Z namenom zniževanja stroškov lahko izbere različne možnosti. Med drugim zniževanje stroškov omogoča tudi prostovoljno zavarovanje. V tem primeru preko doplačila pravic. Konkretno ima zavarovanec, kateri se odloči za prostovoljno zavarovanje, zagotovljene zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, večji obseg pravic ali višji standard storitev. Na prvi pogled se zdi, da z doplačilom povečujemo stroške. Kar je dejansko res, vendar imamo na drugi strani več ugodnosti. To pa v skupnem seštevku pomeni, da nam prostovoljno zavarovanje znižuje stroške. V splošnem lahko stroške znižujemo na številne različne načine. Predvsem gre za različne načine zniževanja deleža odhodkov v primerjavi z odhodki. Obstajata dva osnovna principa, ki sta med seboj zelo različna. Lahko bi rekli, da sta nasprotje. Prvi znižuje stroške količinsko. Kar pomeni, da strmi k temu, da so odhodki manjši. Pri tem kakovost ni pomembna. V drugem primeru pa gre za zniževanje z večanjem kakovosti. V tem primeru pa se strmi, k temu, da dosežemo isti učinek z manjšimi stroški. Kar v mnogih primerih pomeni povečanje izdatkov na kratek rok, vendar zmanjšanje na daljši rok. Na kratek rok je povečanje izdatkov večje, ker je investicija razmeroma nova, do učinkov pa še ni prišlo. Ti se izkažejo na daljši rok v različnih oblikah. Tako lahko učinki pri tej investiciji trajajo dlje, kot v primeru ugodnejše investicije. Za prostovoljno zavarovanje je značilno, da preko večje investicije nudi več na daljši rok. Gre za podoben primer zniževanja stroškov preko večanja kakovosti. V primeru, da prostovoljno zavarovanje ne bi imeli sklenjeno, bi bila na krajši rok manjša investicija. Na daljši rok pa stroški večji, ker ne bi imel vseh dodatnih učinkov.

Prostovoljno zavarovanje je doplačilo vredno vsakega eura posebej.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.