Rovinj je starodavno pristanišče . Starodavno pristanišče je Rovinj zaradi naravnih danosti. Polotok, na ozemlju katerega leži Rovinj, je bil zanimiv že za pomorščake iz najstarejših obdobji zgodovine. Rovinj lahko na ta način povežemo z vsemi ostalimi kraji na področju Mediterana. Pristanišča, kot je Rovinj, so na ozemlju Sredozemlja, nastala na krajih, ki so nudili podobne geografske značilnosti. Tako lahko rečemo, da je

Rovinj približno enako star, kot vsa podobna pristanišča, ki so nastala s podobnimi namerami in interesi. Rovinj je svojo odlično lego s pridom izkoristil tudi v vseh kasnejših obdobjih zgodovine. Oblasti so se menjavale, menjavali so se vplivi, do današnjih dni pa se je Rovinj razvil v mesto, ki živi in ustvarja sodoben vsakdanjik. Turistično naselje je Rovinj ravno toliko, kolikor je naselje z razvitimi drugimi panogami, ki lokalnem prebivalstvu dajejo kruh. Razvoj turizma se je začel podobno hitreje razvijati, kot v ostalih sosednjih krajih, ter drugih krajih vzdolž jadranske obale. Turistom od takrat dalje lahko nudi kakovosten turizem, ki je prilagojen zadovoljevanju vseh okusov turistov. Od takrat do danes so se menjavale želje in zahteve turistov. Tem zahtevam se je mesto tudi vedno znova ustrezno prilagajalo. Tako je današnji turizem v marsičem drugačen od turizma pred desetletji ali več. Današnji turizem lahko gostom tudi tako obilico klasične, kot tudi sodobne ponudbe.

Odločitev je prepuščena turistu samemu. Odločitve so največkrat tradicionalne. Gostje se velikokrat iz leta v leto oziroma iz sezone v sezono odločajo za pogosto odločajo za v osnovi iste turistične storitve. Na podobno izbiro jih prepričujejo dobre izkušnje iz preteklosti. Peščica turistov, pa je najbolj srečna, če lahko iz leta v leto oziroma iz sezone v sezone izkusi kaj novega. Spremembe, ki jih iz leta v leto oziroma iz sezone v sezono vnašajo v svoje počitniške izkušnje so različne. Rovinj jim nudi veliko možnosti spremenjenih počitniških izkušen.

http://www.campingrovinjvrsar.com/sl/Destinacija/Rovinj