SEO je sodobna aktivnost .

Predvsem to velja zaradi dejstva, da je SEO v sodobnem mediju prisoten, ter nenehnih sprememb, katerim se mora ta aktivnost prilagajati. Spremembe je moč opaziti na več načinov, najpreprostejši je uporaba spleta . V našem okolju je splet prisoten približno dve desetletji. Kdor je splet uporabljal pred dvema desetletjema, se bo verjetno spomnil skromne ponudbe, predvsem v slovenskem jeziku. Primerjava z današnjo uporabo praktično ni mogoča, v omenjenem obdobju so se zgodile številne spremembe. Če to prenesemo na SEO aktivnosti lahko rečemo, da so se prav tako zgodile številne spremembe glede na preteklost. Uporaba spleta nekoč je bila zaznamovana z majhno ponudbo, skromnimi vsebinami, tudi učinkovitost je bila glede na današnje značilnosti zelo omejena. Skupna značilnost z SEO aktivnostjo je predvsem v specifičnosti prostora in okolja. Glede na druga, ostala področja se je oblikovala množica specifičnih značilnosti. Razlike se opazi v številnih posebnostih, v nekaterih primerih jih lahko razume vsak, ki uporablja splet. To je recimo spletna komunikacija, ki v določenem prostoru in okolju poteka bolj aktivno in intenzivno kot v enem kot v drugi okoljih. Za to ugotovitev ni potrebna nobena težka znanost ali uporaba posebnih orodji, dovolj je, da poizkusimo komunicirati v vsakdanji komunikaciji. Pri bolj razvitih območjih se bo komunikacija razvila hitro ali celo takoj, uporabnik bo imel v hipu veliko koristnih informacij. Manj razvita okolja postrežejo z manj informacijami, včasih komunikacije celo ni mogoče vzpostaviti. Danes lahko rečemo, da je SEO pomoč takim okoljem, vendar to velja predvsem za osnove. Vsako osnovo pa morajo nadgraditi uporabniki. V primeru, da nadgradnje ni, ne more priti do ustreznega razvoja in napredka. Zato je pomembno, da SEO skuša svoj prispevek maksimirati. Sledi upanje in čakanje na boljše rezultate in odzivnost, v daljšem obdobju pa premik proti večji razvitosti.

SEO je aktivnost, ki lahko vpliva na vsakdanjik.