Skladi so na trg investicij prinesli popestritev.

Na trgu so skladi prinesli popestritev zaradi lastnosti. Tako smo s skladi dobili bogatejši in bolj raznolik trg. Načeloma so skladi prinesli novost s tem, da so omogočili manjše tveganje v primerjavi z drugimi oblikami. V aktualnem času so skladi med seboj različni. Kar pomeni, da izbrani skladi ponujajo večjo prilagoditev zahtevnemu trgu oziroma zahtevnim kupcev. Slednji lahko izberejo med ponudbo tako, da jim skladi prinašajo točno določene lastnosti. V nekaterih primerih gre za splošne lastnosti, v drugih primerih pa gre za specifične lastnosti. Splošne lastnosti so tiste, ki so bolj množično zaželen ter tudi bolj množično izbrane. Specifične lastnosti pa so tiste, ki niso množično zaželene in množično izbrane. Ampak jih izbirajo posamezniki, v skupnem seštevku pa ne gre za obseg, ki bi mu lahko rekli množičen. Splošne lastnosti so velikokrat predvsem donos in varnost. Donos in varnost sta lastnosti, ki se izražata kot zahtevi pri bolj zahtevnih in ozaveščenih varčevalcih. Vedo, da z drugimi oblikami te dve lastnosti praktično ni mogoče imeti. Varne naložbe načeloma nimajo velikega donosa. Velik donos pa velikokrat pomeni le eden od možnih izidov. Saj se z spremembo dejavnikov na trgu lahko hitro spremni ne le v manjši donos, ampak celo v izgubo. Kar je sila neprijetna ugotovitev ob dejstvu, da je donos v tem primeru manjši od varne naložbe, ki ima načeloma majhen dobiček. Slednji je največkrat naravnan na ohranjanje vrednosti naložbe v prihodnosti. Kdor ima za prihodnost večje cilje, bo vsekakor želel imeti več kot le ohranjanje vrednosti naložbe. Zaveda pa se tudi, da bo morala ta naložba prinesti točno določeno vsoto, saj bo tako lahko zadovoljil svoj cilj. Zato mu tvegane naložbe niso najboljša izbira. Saj ve, da bo lahko soočen z negativnim donosom v primeru točno določene situacije na trug.

Skladi so lahko zelo različni, kar pomeni tudi veliko možnost prilagoditve posamezniku.