Smučanje je zimsko gibanje .

Zimsko gibanje je smučanje postalo in se razvijalo skladno z razvojem človeštva.
Smučanje je bilo v davnih tisočletjih preprosto in enostavno, ker so bile takšne možnosti. Danes je smučanje razvito v duhu časa. Tako imamo rekreacijsko smučanje ter tekmovalno smučanje. Največkrat tekmovalno smučanje dosežke in razvoj prenaša na rekreacijsko smučanje. Obratno pa rekreacijsko smučanje v veliki meri pogojuje tekmovalno smučanje. Vsi vrhunski smučarji so bili najprej aktivni rekreativci, z napredkom znanja smučanja so svoje veščine izpopolnili. Tudi vse potrebno za vrhunsko smučanje pogojujejo izkušnje in druge sestavine rekreacijskega smučanja. Proizvajalci smučarske opreme prihodke rekreacijskega proizvodnega programa med drugim investirajo v razvoj smučarske opreme za vrhunske smučarje. Posebnost današnjega smučanja je smučanje na star način. Pri tem gre za obujanje načinov smučanja izpred stoletja in več v vseh svojih lastnostih. Tako imamo stare smuči, stara oblačila, staro smučarsko opremo uporabljene za smučanje v današnjih časih. Pri tem gre lahko za izvirne, stare dele smučarske opreme, ali pa na novo izdelano smučarsko opremo na stoletje in več stare načine. Ob tem gre tudi za smučanje po starih načinih in tehnikah smučanja. Gre za priljubljeno in v nekaterih smučarskih krajih zelo razvito ter dobro sprejeto smučarsko aktivnost. Predvsem se dodane vrednosti starega načina smučanja zavedajo turistični delavci, ki s tem ustvarijo zanimiv turistični produkt in magnet za obiskovalce turističnih krajev. Poleg starejšega načina smučanja je za turistične delavce zelo zanimivo in privlačno smučanje tako rekreativcev kot aktivnih tekmovalcev. V času odmevnih in pomembnih tekmovanj lahko ustvarijo dodano vrednost turistične ponudbe. Bolj kot je tekmovanje odmevno in cenjeno, večje možnosti za ustvarjanje dodane vrednosti obstajajo. O tem najbolj zgovorno pričajo cene turističnih storitev, ki se dogodku primerno prilagodijo v skladu z povečanim povpraševanjem.

Smučanje je velika možnost in priložnost za napredek ali razvoj turističnih krajev na področjih bogatih s snegom.

Več si preberite tukaj.