Spletna analitika nudi uporabnikom koristne informacije z raznih področji ali točno določenega področja.
Koristne informacije spletna analitika nudi številnim. Predvsem je spletna analitika zanimiva za vse, kateri so zainteresirani za podatke o obisku spleta. Obisk spleta je danes že v mnogih primerih vsakdanja rutina. Takšna rutina je lahko zanimiva, zato jo spletna analitika beleži. Uporabnost, ki jo nudi spletna analitika je različno izkoriščena. Imamo primere, ko je spletna analitika dobro izkoriščena, ter primere, ki ponujajo še številne izboljšave. Preko rezultatov se lahko izvajalci, ki jim je statistika obiska osnova za aktivnosti, za različne nadaljnje korake. Največkrat se preko statistike ocenjuje pretekle aktivnosti kot dobre ter aktivnosti, ki bi lahko bile boljše. V primeru, da ocena govori o tem, da bi aktivnosti lahko bile boljše, nadaljnji koraki gredo v smer iskanja rešitev. Ena od rešitev je sta Facebook in AdWords. Mnogim sta Facebook in AdWords že znana. Najbolj sta Facebook in AdWords znana uporabnikom spleta, ki so bolj dojemljivi za novosti. Obstajajo pa seveda tudi obiskovalci, ki za Facebook in AdWords še niso slišali. Seveda pa so na spletu tudi skupine, ki jih Facebook in AdWords iz takega ali drugačnega razloga ne zanimajo. Koristi, ki jih Facebook in AdWords so v veliki meri odvisne od uporabnikov. Največkrat imajo ti točno določene cilje. Splet se s tem spreminja. Spremembe spleta so bile že do sedaj obsežne, v prihodnosti gre pričakovati še večje spremembe. Seveda pa se bo spreminjala tudi spletna publika. Starejše generacije bodo zamenjevale mlajše. Kar je zagotovo je predvsem večje število uporabnikov spleta v prihodnosti. splet je pri nas prisoten približno dve desetletji. Glede na spremembe, ki so se zgodile v tem času, je mogoče napovedati tudi trend sprememb. Preko trendov sprememb lahko prihodnost bolje spoznamo na vseh za nas zanimivih in koristnih področjih.
Spletna analitika je pogoj za dobro doseganje ciljev aktivnosti.